Dekkingen

Waar en wanneer kunt u Assi-Link gebruiken?

Bijstand buitenland

Deze dekking geldt wereldwijd (niet in België en niet in het land van uw domicilie). De waarborgen gelden indien de periode in het buitenland niet langer duurt of zal duren dan drie opeenvolgende maanden. U kunt beroep doen op de dienstverlening ‘bijstand buitenland’ van Assi-Link in volgende gevallen:

 • ingevolge een ziekte of ongeval vergt uw gezondheidstoestand een transport of repatriëring;
 • ingevolge een ziekte of ongeval moet u uw verblijf op reis op medisch voorschrift verlengen;
 • hospitalisatie in het buitenland wegens ziekte;
 • hospitalisatie in het buitenland ten gevolge van een ongeval dat zich voordeed buiten België en het land van uw domicilie;
 • wegens een ongeval moet een reddingsactie op touw gezet worden;
 • wegens uw verdwijning moet een opsporingsdienst georganiseerd worden;
 • bij een overlijden in het buitenland;
 • uw geneesmiddelen of prothesen zijn verloren, gebroken of gestolen in het buitenland.

Bijstand binnenland

Deze dekking geldt in België en in het land van uw domicilie (Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk) voor bijvoorbeeld grensarbeiders die in België werken. U kunt beroep doen op de dienstverlening ‘bijstand binnenland’ van Assi-Link als u:

 • tijdens of na een hospitalisatie niet voor het onderhoud van uw woning kunt zorgen;
 • tijdens of na een hospitalisatie over niemand kunt beschikken als oppas voor uw kinderen;
 • vervoer nodig hebt van en naar het ziekenhuis;
 • na een hospitalisatie niet in staat bent om voor de noodzakelijke aankopen te zorgen, en er is geen andere persoon beschikbaar;
 • na een psychologisch trauma nood hebt aan psychologische bijstand;
 • na een hospitalisatie nood hebt aan contactgegevens van medische instanties.