Medi-Link

Voortaan hoeft u bij een hospitalisatie niet meer wakker te liggen van voorschotten of ziekenhuisrekeningen. Met Medi-Link betalen wij immers rechtstreeks het volledige bedrag van uw factuur aan het ziekenhuis. U betaalt ons achteraf de eventuele vrijstellingen en de kosten die niet binnen de waarborg vallen terug.

Vanbreda healthcare app opname indienen

Medi-Link is wat men noemt een derdebetalerssysteem bij hospitalisatie. Dit betekent dat, indien men in een ziekenhuis wordt opgenomen voor een hospitalisatie of voor een verblijf in het dagziekenhuis, alle facturen niet door de patiënt betaald zullen worden, maar door de derde, met name de verzekeraar. De patiënt moet geen voorschot of factuur betalen.

Zowel voor het ziekenhuis als voor de patiënt is dit een zeer efficiënt, voordelig systeem. Het ziekenhuis heeft een garantie voor een snelle en zekere betaling van de patiëntenfactuur terwijl de patiënt zelf geen geld moet voorschieten. De verzekeraar betaalt de factuur rechtstreeks. Mogelijk moet de patiënt nadien een beperkt aantal zaken – die niet gedekt zijn door de waarborg van de hospitalisatieverzekering – betalen.