Wachtpolis

Wat als u de dekking van uw collectief hospitalisatieplan verliest? Door nu een wachtpolis af te sluiten, spaart u voor een betaalbaar hospitalisatieplan voor later!

Ieder jaar wordt meer dan 15% van de bevolking opgenomen in een ziekenhuis. De geneeskundige zorgen die gepaard gaan met zo’n opname kunnen de ziekenhuisfactuur hoog doen oplopen. Wanneer u geniet van een collectief hospitalisatieplan via uw werkgever, kunt u genieten van een financiële tussenkomst voor die kosten die u niet via uw ziekenfonds terugbetaald krijgt na ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling. Zo blijft u gespaard van de financiële kopzorgen die een ziekenhuisopname met zich mee kan brengen.

Maar wat als u uw werkgever verlaat of u de dekking van uw collectief hospitalisatieplan verliest? Zult u dan nog altijd kunnen genieten van de voordelen van een hospitalisatieplan tegen een betaalbare prijs?

Door nu een wachtpolis af te sluiten, verzekert u zich van een betaalbaar hospitalisatieplan voor later! En dit zonder nieuwe wachttijden en mogelijk zonder medische vragenlijst.

Waarborg nu al uw gezondheid voor later

Het afsluiten van een wachtpolis impliceert dat u op voorhand een deel van de toekomstige premies voor uw individueel hospitalisatieplan financiert. U betaalt dan maandelijks en ononderbroken een individuele premie waardoor de premie in geval van individuele voortzetting zal overeenstemmen met de leeftijd waarop u de wachtpolis onderschreven hebt.

De bijkomende premie die u betaalt voor uw wachtpolis moet u dus eerder zien als een investering die u aardig wat geld bespaart. Bovendien ligt het rendement van zo’n investering hoger dan het rendement van een risicovrije belegging.

Kies de optimale voorfinanciering

In de actuele marktsituatie kunt u opteren voor twee opties:

  • een wachtpolis die voldoet aan de behoefte om bij elk verlies van de collectieve hospitalisatieverzekering de garantie te hebben om te kunnen aansluiten bij een individueel hopitalisatieplan, waarbij de premie berekend wordt op basis van een verlaagde instapleeftijd, namelijk de onderschrijvingsleeftijd van de wachtpolis. Bovendien kan u ook genieten van een hospitalisatiewaarborg bovenop het huidige collectieve plan. Voor deze formule kunt u terecht bij AG Insurance;
  • een voorfinancieringsproduct in de vorm van een tak 21-spaarverzekering die een minimumrendement garandeert en waarvan u de opgebouwde reserve kunt gebruiken om, na verlies van het collectieve hospitalisatieplan, de premies te betalen voor een individueel hospitalisatieplan. Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde. Informeer u bij KBC voor deze polis.

Het is dus belangrijk om voor uzelf duidelijk te bepalen welke vorm van voorfinanciering u verkiest.

U vindt hier meer informatie over het product van AG Insurance. Deze wachtpolis kan onderschreven worden door iedereen die aangesloten is bij een collectief hospitalisatieplan, ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij dat collectieve plan beheerd wordt.  Als u collectief verzekerd bent bij AG Insurance, zal u geen medische vragenlijst moeten invullen.  Bent u niet collectief verzekerd bij AG Insuracne, zal u wel een medische vragenlijst moeten invullen.

Voor meer informatie over het product van KBC kunt u terecht bij uw verzekeringsagent of uw persoonlijke makelaar.

DKV biedt sinds 18/12/2017 geen nieuwe wachtpolissen meer aan. Enkel bestaande individuele DKV-klanten kunnen nog intekenen op Plan Horizon voor zover ze een van de volgende individuele hospitalisatiewaarborgen genieten: IS, IS+, IS2000 en DKV Hospi Premium.

Wij zijn er voor u.

Indien u momenteel nog geen wachtpolis afgesloten hebt, kunt u ons contacteren via het contactformulier.

Indien u al een plan AG Care Vision afgesloten hebt, kunt u contact opnemen met:

Vanbreda Risk & Benefits
Employee Benefits Services – OO3
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
E-mail: wachtpolis@vanbreda.be

Indien u al een plan Horizon afgesloten hebt, kunt u contact opnemen met:

DKV Belgium NV
T.a.v. Dienst Contracten Individueel
Loksumstraat 25
1000 Brussel
E-mail: contract.nl@dkv.be