Liability

Bescherm u tegen schade aan derden

Uw werknemer beschadigt  op de bedrijfsparking de auto van een belangrijke leverancier. Tijdens installatiewerken bij een cliënt veroorzaakt één van uw arbeiders kortsluiting waardoor het bedrijf enkele uren stilligt. Bij onderhoudswerken aan uw bedrijfsterrein valt een stelling omver waarbij enkele voorbijgangers gekwetst raken.

Of u nu een consultancybureau runt of een bouwbedrijf leidt, elke dag kunnen u of uw werknemers tijdens de uitoefening van een beroepsactiviteit schade berokkenen aan derden.

Die lichamelijke, stoffelijke en immateriële schade dekt u met een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid uitbating. Zo beschermt u de financiële gezondheid en zelfs het voortbestaan van uw bedrijf.

De steeds hogere eisen waar uw bedrijf aan moet voldoen bij het leveren van goederen en diensten én de toegenomen mondigheid van de consument leiden ertoe dat u niet langer zonder polis burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering of productaansprakelijkheid kan. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van uw onderneming voor schade veroorzaakt aan derden te wijten aan een gebrekkig product of werk na uitvoering. De fout kan liggen bij de fabricatie, plaatsing, verpakking, herstelling, …

Beroepsaansprakelijkheid: wees voorzichtig met advies en dienstverlening

De verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u als dienstverlener tegen de schade als gevolg van uw advies, berekeningen of daden. Dit is nuttig voor alle dienstverleners, in het bijzonder in de juridische, financiële en medische sector. Maar ook ICT-consultants en architecten hebben baat bij deze waarborg.

Voor bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten en architecten, is het afsluiten van een polis beroepsaansprakelijkheid zelfs verplicht.

Wij zijn er voor u.