Slechts 1 op 3 consultants verzekerd in beroepsaansprakelijkheid

IT- en businessconsultants zijn bij de snelst groeiende beroepsgroep in België, maar toch verzekert slechts een derde van hen zich tegen schade van contractuele aard. Het afsluiten van een verzekering beroepsaansprakelijkheid draagt nochtans bij tot de gemoedsrust voor consultants én opdrachtgevers.

I Stock 000026071702 small

In België zijn er al meer dan 125.000 IT- en businessconsultants, elk jaar komen er zo’n 4% bij. Van alle consultants is echter slechts 35% verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (BA Beroep).

Volgens de Belgische wetgeving wordt beroepsaansprakelijkheid als volgt gedefinieerd:

De aansprakelijkheid in verband met intellectuele prestaties geleverd voor rekening van derden al dan niet tegen betaling van honoraria, zonder dat dit gepaard gaat met de uitvoering van een werk of de levering van een product door de verzekerden.

Expert beroepsaansprakelijkheid en senior account manager Chris De Beckker : “Concreet betekent dit dat de schade veroorzaakt aan derden en voortvloeiend uit een intellectuele beroepsfout in de uitoefening van de beroepsbezigheid door BA Beroep gedekt wordt.”

Voordelen beroepsaansprakelijkheid

De verzekering BA beroep heeft verschillende voordelen. Wij lijsten de drie belangrijkste op:

1. De verzekering is voor je opdrachtgever het signaal dat je professioneel werkt. Je dekt de risico’s in waaraan jij en de klant worden blootgesteld.

2. Vaak zorgen opdrachten voor druk, het geeft gemoedsrust om te weten dat eventuele fouten in de uitvoering ervan verzekerbaar zijn.

3. De financiële gevolgen van een schade van contractuele aard zijn afgedekt.

Voorbeelden uit de praktijk

Een rondvraag bij verschillende verzekeraars leverde onderstaande voorbeelden op van situaties waarin de verzekering BA beroep is tussengekomen. Let wel: deze cases zijn exemplatief. Elke case is verschillend en wordt individueel door de betrokken experten bekeken en beoordeeld.

  • Een IT-consultant ontwikkelt en verkoopt een op maat gemaakte software applicatie voor telefonietoepassingen aan een marktonderzoeksbureau. De klant van de verzekerde levert diensten aan bedrijven via het uitvoeren van telefonische enquêtes. Sinds een software-upgrade blijkt de klant geconfronteerd te worden met een groot aantal afgebroken telefoonverbindingen. De schade die de klant heeft opgelopen, gebaseerd op de tijd die medewerkers en interviewers verloren door de gebrekkige software, werd vergoed.
  • Een vertaalbureau begaat een fout bij een vertaling van het engels naar het nederlands in een handleiding. Deze schade is gedekt.
  • Een financieel tussenpersoon geeft foutief advies bij een beleggingsproduct.

Complementair met burgerlijke aansprakelijkheid

Het burgerlijk wetboek stelt dat je schade moet vergoeden die door jouw fout wordt veroorzaakt aan derden. Je stoot bijvoorbeeld een vaas om bij een klant. Dit is de burgerlijke aansprakelijkheid en die is van extra-contractuele aard. De beroepsaansprakelijkheid is van contractuele aard.

Nood aan een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Nieuwsgierig naar uw mogelijke premie? U kan hier uw premie berekenen en de voordelen bekijken van een polis beroepsaansprakelijkheid.

Als verzekeringsmakelaar geeft Vanbreda Risk & Benefits graag advies over hoe u gerust kunt ondernemen. Bent u consultant en hebt u nog geen verzekering beroepsaansprakelijkheid die u beschermt tegen schade van contractuele aard?

Gere­la­teer­de berichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Burenhinder

Buren­hin­der: ben je nog cor­rect verzekerd?

Aansprakelijkheid
26.10.2021

Sinds kort hebben rechters een pak nieuwe maatregelen tot hun beschikking om geschillen tussen buren en burenruzies op te lossen. Dergelijke conflicten hebben ook hun weerslag op verzekeringsnemers die zich hiervoor willen verzekeren. Robert Bernard, Senior Claims Advisor Construction bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit.

Lees meer
Lees meer over Burenhinder: ben je nog correct verzekerd?
I Stock 1216599778

Busi­ness Con­ti­nui­ty Plan: Hoe beschermt u de con­ti­nu­ï­teit van uw onderneming?

Property
12.08.2021

Bij grote schades of totaalverlies, zoals bijvoorbeeld een verwoestende bedrijfsbrand, zien wij vaak ontreddering bij de organisatie en de medewerkers. Vooraleer met de heropstart te kunnen beginnen zijn er duizend en één dingen die aandacht vragen. Alle stakeholders komen tezelfdertijd aan de deur kloppen om antwoorden te krijgen op velerlei vragen.

Lees meer
Lees meer over Business Continuity Plan: Hoe beschermt u de continuïteit van uw onderneming?
Business people working with a digital tablet in a 2021 09 02 06 42 18 utc

Down­load onze digi­ta­le vragenlijst

Vul hem in, stuur door en vraag je offerte snel aan via beroepsaansprakelijkheid@vanbreda.be

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.