Care 365

Draag bij aan het welzijn van jouw medewerkers

Met Care 365 ondersteun je als werkgever op een eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier het welzijn van al jouw medewerkers. Care 365 is een digitaal Health Plan op maat van kmo’s en middelgrote ondernemingen. 

JOSEF17014

Waarom kiezen voor Care 365?

Als werkgever kan je dit Health Plan vormgeven met een hospitalisatieverzekering en/of een dagelijkse zorgverzekering. Beide zorgverzekeringen bieden heldere waarborgen met een ruime dekking en zijn handig te gebruiken via de Vanbreda app.

Voor­de­len als werkgever

Inves­te­ring in gezond­heid en welzijn

Met Care 365 maak je gezondheid betaalbaar en toegankelijk voor alle werknemers. Zo hoeven ze noodzakelijke of preventieve zorg niet uit te stellen.

Fis­caal­vrien­de­lijk voordeel

Care 365 is een belastingvrij sociaal voordeel en is daarom een fiscaal vriendelijk alternatief voor een loonsverhoging.

Ont­zor­ging in beheer en servicing

Met Care 365 kies je voor de jarenlange expertise van Vanbreda op vlak van gezondheidsverzekeringen in combinatie met onze empathische dienstverlening en flexibel beheer.

Troe­ven voor jouw medewerkers

Tast­baar voordeel

Care 365 is een gesmaakte aanvulling op het loonpakket, specifiek bedoeld om de gezondheid van jouw medewerkers te verbeteren. Zowel preventief als curatief.

Een­vou­dig en snel

Aangiftes, aanvragen voor terugbetaling en administratieve opvolging verlopen eenvoudig en snel via de Vanbreda app. Transparante communicatie en beheer gegarandeerd.

Hel­der en empathisch

Met Care 365 leggen we jouw medewerkers helder uit waar ze via hun verzekering recht op hebben en hoe ze hun gezondheid nog beter kunnen bewaken. Specifieke vragen? Onze specialisten helpen hen graag verder, in mensentaal.

BSZF02326

Care 365 zorgverzekeringen

Digitaal, helder en simpel. Met Care 365 hebben jouw medewerkers via de gebruiksvriendelijke Vanbreda app toegang tot hun Health Plan. Dit Health Plan kan je als werkgever vormgeven met een hospitalisatieverzekering en/of een dagelijkse zorgverzekering.

Oplos­sin­gen

Hos­pi­ta­li­sa­tie­ver­ze­ke­ring

  • Gemoedsrust in binnen- en buitenland
  • Zonder wachtperiode
  • Zonder medische vragenlijsten
  • Tot 12 maanden dekking na hospitalisatie
In detail (IPID)

Dage­lijk­se zorgverzekering

  • Keuze uit verschillende combinaties van budgetten en waarborgen
  • Ruime waarborgen voor tandzorg, optische zorg en dagelijkse zorg
  • 80% tot 100% terugbetaalde kosten
  • Toegang tot digitale selfcare apps
In detail (IPID)
PESF02700

Draag bij aan het wel­zijn van jouw medewerkers!

Met Care 365 ondersteun je als werkgever op een eenvoudige en fiscaalvriendelijke manier het welzijn van al jouw medewerkers.

Gere­la­teer­de inzichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen

Vraag vrij­blij­vend een offer­te aan.

Algemeen

Onderneming

Adres

Huidige zorgverzekering

Heb je al een zorgverzekering vandaag? 
Indien ja, welke?
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.