Vanbreda pioniert met haar eigen Oogstverzekering

Door het onvoorspelbaarder worden van het klimaat zit ook de brede weersverzekering tegen de financiële impact van oogstverliezen in de lift. Steeds meer Vlaamse land- en tuinbouwers die zich financieel willen indekken tegen de gevolgen van een mislukte oogst, zoeken hun toevlucht tot een brede weersverzekering. Collega Veerle Geudens, landbouw- en klimaatexpert, licht in magazine Verzekeringswereld onder meer toe wat deze verzekering juist inhoudt, hoe de schade-afhandeling in elkaar zit en welke subsidies de Vlaamse overheid momenteel aanbiedt.

Vanbreda pioniert met haar eigen Oogstverzekering

“Als onafhankelijk makelaar biedt Vanbreda een aantal verzekeringsoplossingen aan en daarnaast pionieren we met de Oogstverzekering, onze eigen brede weersverzekering”, vertelt Veerle Geudens, expert klimaat en landbouw bij Vanbreda Risk & Benefits.

De brede weersverzekering wordt in Vlaanderen sinds 2020 erkend. In het derde oogstjaar na de lancering heeft al bijna de helft van de fruittelers ingetekend. Maar ook voor bedrijven die voor hun productie afhankelijk zijn van grondstoffen zoals graan, mout, maïs en vlas is zo’n polis interessant.

Veerle Geudens: “De brede weersverzekering is een nieuwe groeimarkt, ook al omdat het weer extremer wordt en de overheidsmiddelen schaars zijn. De Vlaamse overheid zal de tussenkomst van het Rampenfonds verder blijven afbouwen om ze waarschijnlijk tegen 2026 volledig te laten uitdoven. Gelijktijdig wordt de weersverzekeringsmarkt in Vlaanderen en de overgang naar de brede weersverzekering gestimuleerd door een Vlaams subsidiemechanisme.”