Bescherm jouw medewerkers tegen mobiliteitsrisico’s

Als werkgever zet je maximaal in op de veiligheid van jouw medewerkers, ook in het verkeer. Hoe zorg j ervoor dat jouw medewerkers zich veilig kunnen verplaatsen? Welke verzekeringen helpen je daarbij? Idealiter hou je in het verzekeringsplan van jouw bedrijf rekening met elk vervoersmiddel en zet je daarnaast volop in op sensibilisering van jouw medewerkers.

Blog whitepaper mobiliteit NL

Experts stellen vast dat het mobiliteitslandschap verandert onder invloed van de coronacrisis. Belgen grijpen vaker naar de fiets, tegelijkertijd wint ook de wagen opnieuw aan populariteit. Een aangepast mobiliteitsbeleid helpt jouw bedrijf om de mobiliteitsrisico’s waarmee jouw medewerkers dagelijks worden geconfronteerd goed in te schatten en in te dijken. Collega Erik Blankaerts, Deputy Director Accident en Car/Fleet, geeft in deze whitepaper tekst en uitleg bij de verschillende mobiliteitsrisico’s en -verzekeringen. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier.

Van thuiswerk tot expatriëring en van fiets tot vliegtuig

Of jouw medewerkers aan het werk zijn op jouw bedrijfssite, van thuis werken, op weg zijn van of naar het werk of zich voor een opdracht in het buitenland bevinden, als werkgever zorg je voor een goede bescherming in geval van pech.

De mobiliteitsrisico’s waarmee jouw medewerkers te maken hebben, verschillen naargelang het vervoersmiddel dat zij gebruiken. Voor een medewerker die met de auto naar het werk komt, is een andere aanpak vereist dan voor een medewerker die op een speedpedelec rijdt of te voet komt.

Het is bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid van jouw bedrijf daarom belangrijk om de verschillende type vervoersmiddelen in kaart te brengen en een verzekeringsdekking af te sluiten die rekening houdt met al jouw medewerkers. Weet dat je ook deelmobiliteit kan betrekken bij jouw mobiliteitsplan: deelfietsen, – auto’s en zelfs -steps kunnen mee verzekerd worden.

Medewerkers sensibiliseren = duurzaam mobiliteitsbeleid

Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, raden wij je ook aan om binnen jouw bedrijf te investeren in preventie.

Door jouw medewerkers te sensibiliseren rond mobiliteitsrisico’s, verklein je de kans op ongevallen. Dit kan door middel van opleidingen rond/over algemene verkeersveiligheid of het voorzien in onderhoud van hun vervoersmiddel, maar evengoed door hen te informeren over verkeerssituaties die impact hebben op hun professionele verplaatsingen (bijvoorbeeld tijdelijke werkzaamheden in de buurt van jouw bedrijf).

Voor medewerkers die voor een korte periode of net langere tijd in het buitenland verblijven, bestaan er aangepaste programma’s die hen voorbereiden op hun verblijf. Deze worden aangeboden door professionele security providers gelinkt aan de reisbijstands- of expatverzekering die je voor jouw medewerkers hebt afgesloten.

Sensibilisering kan in allerlei vormen maar is hoe dan ook cruciaal voor elk bedrijf dat inzet op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Medewerkers 7533 1 150x150
Erik Blankaerts
Business Manager Risk Solutions

Gere­la­teer­de berichten

AMWF00198

Hoe ziet de per­fec­te safe­ty poli­cy eruit?

Pers
21.12.2023

In de hedendaagse bedrijfswereld is mobiliteit een kernbegrip. De behoefte voor werknemers om zich vlot en doeltreffend te verplaatsen, dikwijls met behulp van bedrijfsvoertuigen, is essentieel. Maar met deze noodzaak komt ook verantwoordelijkheid. Collega Erik Blankaerts gaf, samen met drie andere experten, meer tekst en uitleg in het link2fleet magazine over de perfecte safety policy en een aantal belangrijke factoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe ziet de perfecte safety policy eruit?
Beeld stephanie deneef voor website

Video­pod­cast — Inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Videopodcast
09.06.2023

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Internationale mobiliteit
Pexels kindel media 9799996

Wel­ke risico’s gaan gepaard met elek­tri­sche wagens?

Pers
20.05.2022

Elektrische wagens houden nieuwe risico's in waarmee bedrijven die hun vloot willen elektrificeren rekening moeten houden, zeggen Erik Blankaerts en Luc Kegeleers, specialisten in respectievelijk auto- en brandverzekeringen bij de verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits in Trends. 

Lees meer
Lees meer over Welke risico’s gaan gepaard met elektrische wagens?