Terug naar het overzicht
29 juli 2015
Testimonial

Duurzame verzekeringsoplossingen voor Materialise

Al 25 jaar ontwikkelt Materialise innovatieve toepassingen voor de medische en industriële sector. Vandaag is het Leuvense technologiebedrijf met ruim 900 werknemers en een omzet van 63 miljoen euro uitgegroeid tot de marktleider in 3D-printing.

Materialise CEO e1440746634179

In de medische sector staat de reputatie van Materialise als een huis. Zo kwam het bedrijf in het nieuws door het ondersteunen van de chirurgen die de eerste Belgische gezichtstransplantatie uitvoerden. Materialise voorzag 3D-chirurgische planning en patiëntspecifieke instrumentatie voor de operatie.

“Ik run mijn bedrijf niet om mijn vermogen te optimaliseren, maar om met onze producten de wereld beter en gezonder te maken”, aldus CEO Fried Vancraen. “Je kan als bedrijf slechts multidimensioneel ondernemen als je kan vertrouwen op duurzame verzekerings-oplossingen.”

Vanbreda Risk & Benefits bracht de risico’s van Materialise in kaart en tekende een verzekeringspakket (hospitalisatie, arbeidsongevallen, pensioen en auto) uit voor de internationaal actieve medewerkers van het bedrijf.

Gere­la­teer­de berichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen