Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Ambulante plannen in opmars

Uit algemene trends in België blijkt dat een verzekering voor ambulante zorgen en tandzorgen in de top drie staat van meest interessante extralegale voordelen. Deze benefit scoort hoger dan extra vakantiedagen en een bedrijfswagen. Trees Dierickx, General Manager Account Management Employee Benefits bij Vanbreda: “Vandaag heeft 1 op 7 Belgen reeds een verzekering voor ambulante zorgen en 1 op 5 heeft een tandverzekering. Opvallend daarbij is dat ze deze verzekeringen meestal niet via hun werkgever hebben afgesloten, maar privé. We stellen de laatste jaren wel vast dat werkgevers steeds vaker geneigd zijn om zo’n aanvullende gezondheidszorgverzekering collectief aan te bieden. Omdat zij als caring employer begaan zijn met het welzijn van hun medewerkers of omdat ze deze benefit inzetten als extra strijdmiddel in de war for talent.”

Ambulante zorgverzekering = een benefit voor elke medewerker

In België bieden de meeste werkgevers een hospitalisatieverzekering aan. Dit belangrijk financieel vangnet bij een ziekenhuisopname is intussen goed ingeburgerd in ons land en zit vaak in het standaardpakket aan extralegale voordelen van een organisatie. Uit studies blijkt dat gemiddeld slechts 1 op 10 werknemers ook effectief een beroep moet doen op die verzekering. Een positieve vaststelling, maar voor velen betekent deze verzekering dus geen wezenlijk verschil in het dagelijkse leven. En hier ligt een grote opportuniteit voor u als werkgever.

Via een ambulante zorgverzekering zorgt u ervoor dat de alledaagse medische kosten die uw medewerkers én hun gezinsleden hebben, vergoed worden. In de meeste gevallen gaat het om dokters- en apothekerskosten, maar ook kosten voor tandzorg of oogzorg komen in aanmerking.

Trees Dierickx: “Deze kosten vertegenwoordigen doorgaans een belangrijk deel van het gezinsbudget. Door als werkgever de financiële last ervan over te nemen, kunnen uw medewerkers hun loon aan andere zaken besteden. Aangezien de kosten om te voorzien in ons levensonderhoud alsmaar stijgen, zal de waarde toegekend aan dit gezondheidsbudget volgens ons nog verder toenemen. We durven zelfs stellen dat deze verzekering fiscaal interessanter is dan een netto loonsverhoging voor de werknemer. Net omdat het zo’n tastbaar voordeel is en een onmiddellijke besparing betekent."

Flexibiliteit in functie van uw budget

Ondanks de vele voordelen voor uw werknemers en hun gezin komt een extra verzekering voor u als werkgever neer op een extra investering in uw werknemers. Dit hoeft in het moeilijk economisch klimaat waarin we ons momenteel bevinden echter geen struikelblok te vormen. Deze verzekering kan namelijk modulair worden afgesloten. Wél raden we u aan om stil te staan bij de specifieke waarborgen en tussenkomstbedragen die u wil aanbieden in functie van uw budgettaire mogelijkheden.

Trees Dierickx: “Wil u uw medewerkers en hun gezin maximaal ontzorgen? Dan kan u kiezen om alle ambulante medische kosten met inbegrip van tandzorg en oogzorg te vergoeden. Maar u kan ook opteren voor een beperktere dekking of bijvoorbeeld uitsluitend tandzorg verzekeren. Daarnaast kan u bepalen tot welk maximaal bedrag de verzekering tussenkomt, welke vrijstelling van toepassing is en zelfs het percentage van de terugbetaling. Doorgaans wordt er 80% van de ambulante medische kosten terugbetaald, maar door dit percentage te verlagen, kan u de verzekeringspremies onder controle houden.”

De flexibiliteit van deze verzekering gaat nog verder. U kan bij de start opteren om alleen een bepaalde personeelcategorie te verzekeren of de verzekeringspremies (gedeeltelijk) door uw werknemers te laten betalen. Weet dat u op elk moment uw plan kan aanpassen of de dekking kan uitbreiden naar een grotere populatie.

TRD 150x150
Trees Dierickx
General Manager Account Management MO & International EB

Gere­la­teer­de berichten

Snipit youtube video trees

Video­pod­cast — Groepsverzekeringen

Videopodcast
08.11.2023

Medewerkers zijn vaak meer gefocust op directe financiële voordelen, zoals salaris, dan op hun toekomstig pensioen. Het is weliswaar belangrijk dat werkgevers zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen én het belang en de voordelen ervan duidelijk communiceren. In de nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, gaat Trees Dierickx dieper in op onder meer de specifieke investeringsmogelijkheden en het belang van rendement. Als verzekeringsexpert in Employee Benefits benadrukt ze de waarde van een langetermijnvisie op aanvullende pensioenen voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Groepsverzekeringen
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
CTA Image

Meer info?

Ontvangt u graag meer info of heeft u nood aan advies op maat van uw organisatie? Neem gerust contact op met onze verzekeringsexperts.