Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Ambulante plannen in opmars

Uit algemene trends in België blijkt dat een verzekering voor ambulante zorgen en tandzorgen in de top drie staat van meest interessante extralegale voordelen. Deze benefit scoort hoger dan extra vakantiedagen en een bedrijfswagen. Trees Dierickx, General Manager Account Management Employee Benefits bij Vanbreda: “Vandaag heeft 1 op 7 Belgen reeds een verzekering voor ambulante zorgen en 1 op 5 heeft een tandverzekering. Opvallend daarbij is dat ze deze verzekeringen meestal niet via hun werkgever hebben afgesloten, maar privé. We stellen de laatste jaren wel vast dat werkgevers steeds vaker geneigd zijn om zo’n aanvullende gezondheidszorgverzekering collectief aan te bieden. Omdat zij als caring employer begaan zijn met het welzijn van hun medewerkers of omdat ze deze benefit inzetten als extra strijdmiddel in de war for talent.”

Ambulante zorgverzekering = een benefit voor elke medewerker

In België bieden de meeste werkgevers een hospitalisatieverzekering aan. Dit belangrijk financieel vangnet bij een ziekenhuisopname is intussen goed ingeburgerd in ons land en zit vaak in het standaardpakket aan extralegale voordelen van een organisatie. Uit studies blijkt dat gemiddeld slechts 1 op 10 werknemers ook effectief een beroep moet doen op die verzekering. Een positieve vaststelling, maar voor velen betekent deze verzekering dus geen wezenlijk verschil in het dagelijkse leven. En hier ligt een grote opportuniteit voor u als werkgever.

Via een ambulante zorgverzekering zorgt u ervoor dat de alledaagse medische kosten die uw medewerkers én hun gezinsleden hebben, vergoed worden. In de meeste gevallen gaat het om dokters- en apothekerskosten, maar ook kosten voor tandzorg of oogzorg komen in aanmerking.

Trees Dierickx: “Deze kosten vertegenwoordigen doorgaans een belangrijk deel van het gezinsbudget. Door als werkgever de financiële last ervan over te nemen, kunnen uw medewerkers hun loon aan andere zaken besteden. Aangezien de kosten om te voorzien in ons levensonderhoud alsmaar stijgen, zal de waarde toegekend aan dit gezondheidsbudget volgens ons nog verder toenemen. We durven zelfs stellen dat deze verzekering fiscaal interessanter is dan een netto loonsverhoging voor de werknemer. Net omdat het zo’n tastbaar voordeel is en een onmiddellijke besparing betekent."

Flexibiliteit in functie van uw budget

Ondanks de vele voordelen voor uw werknemers en hun gezin komt een extra verzekering voor u als werkgever neer op een extra investering in uw werknemers. Dit hoeft in het moeilijk economisch klimaat waarin we ons momenteel bevinden echter geen struikelblok te vormen. Deze verzekering kan namelijk modulair worden afgesloten. Wél raden we u aan om stil te staan bij de specifieke waarborgen en tussenkomstbedragen die u wil aanbieden in functie van uw budgettaire mogelijkheden.

Trees Dierickx: “Wil u uw medewerkers en hun gezin maximaal ontzorgen? Dan kan u kiezen om alle ambulante medische kosten met inbegrip van tandzorg en oogzorg te vergoeden. Maar u kan ook opteren voor een beperktere dekking of bijvoorbeeld uitsluitend tandzorg verzekeren. Daarnaast kan u bepalen tot welk maximaal bedrag de verzekering tussenkomt, welke vrijstelling van toepassing is en zelfs het percentage van de terugbetaling. Doorgaans wordt er 80% van de ambulante medische kosten terugbetaald, maar door dit percentage te verlagen, kan u de verzekeringspremies onder controle houden.”

De flexibiliteit van deze verzekering gaat nog verder. U kan bij de start opteren om alleen een bepaalde personeelcategorie te verzekeren of de verzekeringspremies (gedeeltelijk) door uw werknemers te laten betalen. Weet dat u op elk moment uw plan kan aanpassen of de dekking kan uitbreiden naar een grotere populatie.

TRD 150x150
Trees Dierickx
General Manager Account Management & International EB

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Videpodcast aanvullende pensioenen

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
14.11.2022

In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen
Shutterstock 2264310879

Een ambu­lant plan vangt het groei­end aan­tal medi­sche kos­ten bui­ten een zie­ken­huis­op­na­me op

Pers
12.07.2022

Een verzekering voor ambulante kosten biedt soelaas voor diverse medische kosten waarvoor je vroeger jouw hospitalisatieverzekering kon aanspreken. Collega’s Evelyne Lauwers en Koen De Moor lichten de noodzaak en de voordelen van zo’n ambulant plan toe in De Tijd

Lees meer
Lees meer over Een ambulant plan vangt het groeiend aantal medische kosten buiten een ziekenhuisopname op
CTA Image

Meer info?

Ontvangt u graag meer info of heeft u nood aan advies op maat van uw organisatie? Neem gerust contact op met onze verzekeringsexperts.