Forse groei van aantal bedrijven die de ambulante kosten van werknemers verzekeren

In tien jaar tijd is het aantal werkgevers verdubbeld dat werknemers naast een hospitalisatieverzekering ook een aanvullende dekking voor ambulante kosten aanbiedt. Dat blijkt uit cijfers uit de verzekeringsportefeuille in het beheer van Vanbreda Risk & Benefits. Daarmee spelen de werkgevers in op de stijgende ambulante kosten en een toegenomen focus op preventie.

Dental ambulante kosten

Een goede hospitalisatieverzekering is voor veel werknemers een belangrijk financieel vangnet bij grote medische kosten. Toch blijkt uit cijfers van Assuralia dat bijna 20% (19,1%) van de totale uitgaven in de gezondheidszorg in 2018 uiteindelijk voor de rekening van de patiënt was. Ruim twee derde van deze uitgaven (68,4%) zijn ambulante kosten. Om een beter zicht te krijgen op dit type kosten voerde Vanbreda Risk & Benefits een ruime steekproef uit in zijn portefeuille van verzekerden met een ambulant plan.

“We stelden vast dat een volwassene gemiddeld voor 360 euro per jaar aan kosten indient die in aanmerking komen voor terugbetaling via een bijkomend plan voor ambulante kosten”, zegt Evelyne Lauwers, Deputy Director Health Care Consultancy bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor kinderen is dit ongeveer de helft.”

Verschuiving naar ambulante zorg

Vanbreda Risk & Benefits stelt een verschuiving vast van ziekenhuisopnames naar ambulante zorgen. Steeds vaker worden behandelingen, ingrepen en onderzoeken ambulant aangeboden waar deze vroeger in een ziekenhuis moesten gebeuren. Daardoor valt een deel van de medische kosten uit de boot die de patiënt vroeger vanuit de hospitalisatieverzekering terugbetaald kreeg. Daarnaast heeft de toegenomen aandacht voor gezondheid de vraag naar preventieve zorg doen toenemen en ook die valt buiten het standaard verzekeringspakket.

“De behandelingen, ingrepen en onderzoeken zonder opname hebben een financiële impact op de patiënt”, zegt Evelyne Lauwers, “Maar tegelijk stappen mensen ook sneller naar bijvoorbeeld psychologen, diëtisten, podologen of logopedisten. Ook de vraag naar vaccinaties zal, niet verwonderlijk, wellicht toenemen.”

Ambulant plan bij een op drie werkgevers

De werkgevers hebben de nood aan ambulante plannen alvast begrepen, blijkt uit het onderzoek van Vanbreda Risk & Benefits. In 2011 had 1 op 7 werkgevers in hun portefeuille een ambulant plan afgesloten voor hun werknemers. In tien jaar tijd stellen we meer dan een verdubbeling vast tot 34% in 2021. Van de 360 euro die verzekerden jaarlijks aan ambulante kosten indienen, komt bijna een kwart van de kosten van consultaties of prestaties bij artsen. Nog eens een kwart gaat naar farmaceutische en parafarmaceutische kosten.

Tandkosten nemen een grote hap

Tandzorgen staan bovenaan het lijstje van kosten die zonder ambulant plan nog vaak voor rekening van de patiënt blijven. Om die reden spelen ze doorgaans een belangrijke rol in de beslissing om een ambulant plan te nemen. Een blik op de kosten leert dat bij volwassenen een groot deel van deze kosten (62,5%) toe te schrijven is aan protheses (vaste en uitneembare). Bij kinderen zijn de grootste uitgaven aan tandzorgen terug te vinden bij orthodontie (85%).

Tandkosten vertegenwoordigen bij volwassenen 25,5% van de totale ambulante kosten, bij kinderen gaat het om 30%. Dit aandeel is dus nagenoeg even groot als dat voor consultaties en prestaties van artsen en farmaceutische en parafarmaceutische kosten.

“Onze analyse van het type ambulante dekking toont aan dat de keuze meer en meer valt op een volledig ambulant pakket waar ook tussenkomst voorzien is in optical en dental kosten”, bevestigt Evelyne Lauwers. “Waar in 2011 zo’n pakket nog goed was voor ongeveer de helft van de bestaande ambulante plannen in onze portefeuille, is dit aandeel in 2021 gestegen tot meer dan 75%. Het zijn cijfers die aangeven dat een ambulant plan meer geworden is dan een dure optie. Veel werkgevers slagen er met zo’n dekking in om echte meerwaarde te bieden aan hun werknemers.”

Foto evelyne
Evelyne Lauwers
General Manager HC Business Development
DMK 150x150
Koen De Moor
Executive Product Manager Health Care

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Ambulante plannen in opmars

Een gezond­heids­bud­get biedt een tast­ba­re meer­waar­de voor al uw medewerkers

Personen
19.12.2022

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Lees meer
Lees meer over Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers
Videpodcast aanvullende pensioenen

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
14.11.2022

In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen