Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Pexels monstera 5331211

Collega’s die een periode afwezig zijn omwille van een stressvolle privésituatie of een burn-out ervaren door teveel werk? Het komt helaas steeds vaker voor. Ons werk- en privéleven neemt soms zo’n vaart dat we te weinig stilstaan bij de impact ervan op onze gezondheid. Wist je dat een goede gezondheid niet alleen de prestaties en productiviteit van jouw medewerkers beïnvloedt, maar ook hun algemene tevredenheid en welzijn? Zet daarom als caring employer in op proactieve ondersteuning van jouw medewerkers om hun mentaal welzijn te bevorderen.

Welzijn en coaching steeds binnen handbereik

Om ondernemingen daarbij te ondersteunen, werkt Vanbreda Risk & Benefits nauw samen met BloomUp. Via dit innovatief online platform kunnen werknemers werken aan hun mentale gezondheid binnen hun comfortzone en wanneer het hen uitkomt. Ze kunnen aan de slag met verschillende groeitrajecten om veel voorkomende mentale problemen aan te pakken. Wie nood heeft aan professionele begeleiding kan via BloomUp een oriënterend gesprek aanvragen met een erkende psycholoog of therapeut.

Proactief + reactief vangnet

Dankzij deze benefit hebben jouw medewerkers de tools in handen om volgens eigen behoeften en op eigen tempo ondersteuning in te roepen. Dit leidt doorgaans tot goede ervaringen en zorgt voor extra betrokkenheid bij je werknemers. Preventieve ondersteuning zorgt ook voor concrete resultaten op de werkvloer: een lagere afwezigheidsgraad binnen jouw organisatie en verminderde ziekteverzuimkosten.

Wat als een werknemer toch uitvalt, ondanks de proactieve aanpak? Denk als werkgever zeker ook eens na over een verzekering gewaarborgd inkomen. Die zorgt ervoor dat jouw werknemer zich bij gezondheidszorgen geen bijkomende financiële zorgen hoeft te maken.

Meer info?

Door mentale ondersteuning laagdrempelig aan te bieden en mentale problemen bespreekbaar te maken, kom je tegemoet aan de actuele noden van de arbeidsmarkt. Je versterkt je positie als werkgever voor het aantrekken en behouden van talent. Heb je vragen of wens je advies op maat van jouw organisatie? Neem contact op met onze experts.

Gere­la­teer­de berichten

BSZF02174

Gewaar­borgd inko­men: rech­ter oor­deelt dat beper­king van psy­chi­sche stoor­nis­sen in col­lec­tie­ve ver­ze­ke­ring dis­cri­mi­ne­rend is

Personen
22.04.2024

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Dat cijfer is zorgwekkend. Het belang neemt toe om als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten voor medewerkers in geval zij arbeidsongeschikt worden. Een recente rechterlijke uitspraak over de beperking van psychische stoornissen in deze verzekering zorgt voor ophef binnen de verzekeringssector. We lichten de werking van deze verzekering en de impact van de concrete case toe.

Lees meer
Lees meer over Gewaarborgd inkomen: rechter oordeelt dat beperking van psychische stoornissen in collectieve verzekering discriminerend is
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
JOSEF03187

Zorg voor een ver­snel­de re-inte­gra­tie met een pas­send traject

Gezondheidszorg
01.12.2023

Volgens de laatste cijfers telt ons land een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met bijhorende re-integratiebegeleiding raken steeds meer ingeburgerd en zijn ook effectief. Tot zeven op de tien medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gaan na een re-integratietraject opnieuw aan de slag, vertelt Evelyne Lauwers, Expert Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Zorg voor een versnelde re-integratie met een passend traject