Moet u de wettelijke en contractuele pensioenfiche aan uw werknemer bezorgen?

De meeste verzekeraars zullen voortaan twee verschillende pensioenfiches uitgeven. Bent u als werkgever verplicht om zowel de wettelijke als de contractuele pensioenfiche aan uw werknemer te bezorgen?

I Stock 1092087574

Sinds 2016 kunnen alle burgers de gegevens over hun aanvullend pensioen raadplegen via de website www.mypension.be. De online gegevens hebben steeds betrekking op de situatie op 1 januari van het desbetreffende jaar. Opdat die gegevens zouden overeenstemmen met de jaarlijkse pensioenfiche (benefit statement) van de verzekeraar, zijn de verzekeraars wettelijk verplicht om een uniforme pensioenfiche uit te geven met situatie op 1 januari, zelfs indien de groepsverzekering een andere jaarlijkse aanpassingsdatum zou hebben. Deze pensioenfiche zal enkel opgemaakt worden voor actieve aangeslotenen; slapers en uittreders kunnen hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via mypension.be.

De meeste verzekeraars zullen dus twee verschillende pensioenfiches uitgeven:

  1. Een wettelijke pensioenfiche met situatie op 1 januari;
  2. Een contractuele pensioenfiche met situatie op de jaarlijkse aanpassingsdatum verschillend van 1 januari of met extra gegevens die niet vermeld worden op de wettelijke pensioenfiche.

Enkel de wettelijke pensioenfiche met situatie op 1 januari moet door de verzekeraar – en bij uitbreiding de werkgever – verplicht bezorgd worden aan de aangeslotenen. We raden u evenwel aan om ook de contractuele pensioenfiche te verdelen, aangezien die pensioenfiche de eventuele aanpassingen (bv. ten gevolge van een salarisverhoging) weergeeft.

Gere­la­teer­de berichten

Pexels karolina grabowska 7876672

Tak 47 en tak 26: je geld­re­ser­ves laten renderen

Pers
14.06.2023

Wat zijn vandaag nog interessante en fiscaal voordelige alternatieven voor beschikbare gelden in de vennootschap buiten de contracten voor aanvullende pensioenopbouw als IPT en VAPZ? Collega Koen Ausloos, gedelegeerd bestuurder van Vanbreda Ausloos, licht in VOKA Magazine onder meer toe wat deze alternatieven zijn en wat ze exact inhouden.

Lees meer
Lees meer over Tak 47 en tak 26: je geldreserves laten renderen
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
Tak 23 manifesteert zich als alternatief bij groepsverzekering

Tak 23 mani­fes­teert zich als alter­na­tief bij groepsverzekering

Personen
30.06.2021

Door de lage marktrentes kunnen de verzekeraars in hun aanbod Tak 21 met gewaarborgde interestvoeten amper of niet tegemoetkomen aan de verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van hun werknemers. Wim Lourdaux, Executive Account Manager en Katrien De Keuster, Account Manager bij Vanbreda Risk & Benefits schetsen de alternatieven via het Tak 23-aanbod.

Lees meer
Lees meer over Tak 23 manifesteert zich als alternatief bij groepsverzekering
Foto blog VAPZ IPT e1500897881229

Zor­ge­loos met pen­si­oen met IPT & VAPZ

Pension consultancy
19.07.2017

De overheid wil met aanvullende pensioenen zoals IPT (individuele pensioentoezegging) en VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) zelfstandigen de kans bieden op een volwaardig pensioen. Het huidige wettelijke pensioen voor zelfstandigen is vaak onvoldoende om de levensstandaard na pensionering vast te houden.

Lees meer
Lees meer over Zorgeloos met pensioen met IPT & VAPZ