Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Overtollige financiële middelen in de vennootschap

Overtollige gelden staan soms jaren op een bedrijfsrekening geparkeerd en brengen amper iets op. In tijden van verhoogde inflatie, zoals nu, daalt zelfs de waarde van je kapitaal. Ook een deel van het geld dat je aanhoudt in het kader van het regime voor een liquidatiereserve wacht soms jaren doelloos op rendement. We merken dat een ondernemer vandaag weinig bekend is met oplossingen om die beschikbare gelden binnen de vennootschap te laten renderen. We lichten hieronder twee alternatieven toe, tak 26 en tak 6, die interessant zijn voor een ondernemer om zijn liquiditeit te verhogen.

Tak 26

Tak 26 is een interessante investering voor vennootschappen. Het is een veilige belegging met kapitaalsgarantie en een gegarandeerde minimale jaarlijkse intrestvoet dat voor een beperkte of open duur afgesloten kan worden. Het is een verzekeringscontract maar omdat er geen verzekerde aan verbonden is zoals bij tak 21 of tak 23 is er geen rechtspersoonlijkheidstaks van 4,4% verschuldigd. Er wordt enkel roerende voorheffing betaald op het gerealiseerde rendement maar deze is aftrekbaar van de te betalen vennootschapsbelasting.

Belangrijke kenmerken:

 • Verzekeringscontract naar Belgisch recht
 • Je betaalt geen premietaks van 4,4%
 • Lage instapkosten
 • Je geniet maximale zekerheid, kapitaal is gegarandeerd en er is gedurende 8 jaar een jaarlijks gewaarborgd rendement van 1,75%, eventueel aangevuld met een jaarlijkse winstdeelname
 • Geen uitstapkosten na 3 jaar

Tak 6

Tak 6 is een Luxemburgs kapitalisatiecontract waarmee ondernemingen in beleggingsfondsen kunnen beleggen. Hier is weliswaar geen gewaarborgd rendement en het beleggingsrisico wordt gedragen door de ondernemer zelf. Net zoals bij tak 26 is er enkel roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde. De grote troef hier is de fiscale vereenvoudiging. Zo is de onderneming niet verplicht jaarlijks de gekapitaliseerde inkomsten van het contract aan te geven als deze niet worden geïnd. Dit zorgt ervoor dat de ondernemer niet telkens een fiscale administratiemolen moet doorstaan.

Belangrijke kenmerken:

 • Verzekeringscontract naar Luxemburgs recht
 • Je betaalt geen premietaks van 4,4%
 • Je betaalt geen beurstaks
 • Effectentaks is niet van toepassing
 • Bescherming door de Luxemburgse veiligheidsdriehoek
 • Lage instapkosten
 • Toegang tot een zeer ruime keuze aan beleggingsfondsen van onafhankelijke beheerders alsook tot een ruime waaier aan trackers
 • Geen uitstapkosten, onmiddellijke beschikbaarheid van de gelden

Combinatie van tak 6 en tak 26

Als onderneming is het zeker de moeite om de mogelijkheden te bekijken om beide takken te combineren in één oplossing. Zo is er de mogelijkheid om een combinatie te maken tussen een Tak 26 contract bij een Belgische verzekeraar en een Tak 6 contract bij een Luxemburgse verzekeraar, waarbij het Tak 26 contract de kern van de belegging uitmaakt dat focust op zekerheid en garantie en het Tak 6 contract fungeert als hefboom om een potentieel hoger rendement te bekomen.

Rekening houdend met de onzekerheid die momenteel rond DBI-fondsen hangt, is deze oplossing vanuit verschillende aspecten zeer interessant.

Gere­la­teer­de berichten

934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Ambulante plannen in opmars

Een gezond­heids­bud­get biedt een tast­ba­re meer­waar­de voor al uw medewerkers

Personen
19.12.2022

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Lees meer
Lees meer over Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers
Videpodcast aanvullende pensioenen

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
14.11.2022

In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen
Shutterstock 2264310879

Een ambu­lant plan vangt het groei­end aan­tal medi­sche kos­ten bui­ten een zie­ken­huis­op­na­me op

Pers
12.07.2022

Een verzekering voor ambulante kosten biedt soelaas voor diverse medische kosten waarvoor je vroeger jouw hospitalisatieverzekering kon aanspreken. Collega’s Evelyne Lauwers en Koen De Moor lichten de noodzaak en de voordelen van zo’n ambulant plan toe in De Tijd

Lees meer
Lees meer over Een ambulant plan vangt het groeiend aantal medische kosten buiten een ziekenhuisopname op