Arbeidsongevallen

Een arbeids-ongevallenverzekering op maat

Als werkgever wil je alleen het beste voor jou en je team. Wees ongevallen daarom een stapje voor met een duidelijke arbeidsongevallenverzekering. Je bent verplicht om zo’n verzekering af te sluiten. Binnen het wettelijk kader gaan we dan ook met jou op zoek naar de beste verzekeringsoplossing voor je bedrijf.

MASF04491

Een gerichte en persoonlijke aanpak

Betrokken begeleiding en opvolging

Bijstand bij discussies en complexe ongevallen

Een passende Employee Benefits-aanpak

Zonder zorgen op de werkvloer

Een arbeidsongevallenverzekering beschermt jou en je werknemers tegen de financiële gevolgen van ongelukken op de werkvloer en op de arbeidsweg. Het is de enige verplichte verzekering die je moet afsluiten voor je werknemers.

Bij Vanbreda bieden we een basispolis aan die we kunnen aanvullen op maat van het bedrijf. Met een basispolis ben je verzekerd voor alle waarborgen die je terugvindt in de arbeidsongevallenwet. Het gaat dan onder meer over een compensatie voor loonverlies en vergoedingen in geval van een arbeidsongeval met een dodelijke afloop of blijvend letsel, belangrijke medische kosten en ongevallen met een voertuig.

Je kan ook op ons rekenen bij discussiedossiers en complexe ongevallen. Met de meeste verzekeraars hebben we Service Level Agreements (SLA) afgesloten om je werknemers optimaal te verzekeren. Zo zorgen we ervoor dat een arbeidsongeval correct geclassificeerd wordt en je kan rekenen op de juiste voorwaarden.

Onze experts stellen een financiële analyse voor je op. Zo krijg je een duidelijk beeld van de financiële impact van arbeidsongevallen en het risico erop. Je laat veiligheid primeren en je verstevigt je onderhandelingspositie tegenover de verzekeraar.

Bij Vanbreda bekijken we hoe we je polis kunnen aanvullen met bruikbare extra’s die je de duidelijkheid bieden die je verdient. We zijn ook je trouwe consultant bij discussies en complexe dossiers.

Aanvulling op je polis

Grijze zone tussen werk en privé

Soms is het verschil tussen werk en privé niet duidelijk. Wat als je werknemer tijdens een zakenreis uitglijdt aan het zwembad van het hotel of een ongeluk heeft op de weg erheen? Om discussies te vermijden en/of je personeel een extralegaal voordeel te schenken, kun je ook de ongevallen van je werknemers tijdens hun privéleven verzekeren. Samen met de arbeidsongevallenverzekering bied je zo een 24/7-bescherming aan.

Een oplossing voor niet-werknemers

Bescherm ook je stagiair die de kans loopt om iets te breken op de werkvloer. Ga daarom voor een aanvullende verzekeringsoplossing voor stagiairs, vrijwilligers of zelfstandige consultants om de financiële impact van eventuele arbeidsongevallen te verkleinen.

Reële lonen met Excedent-wet

De vergoeding voorzien in de arbeidsongevallenverzekering is beperkt tot het wettelijk plafond. Meer en meer ondernemingen kiezen er dan ook voor hun personeel te verzekeren voor de loonmassa die het plafond overstijgt. Met deze extra verzeker je je werknemers voor een loonmassa die overeenstemt met hun reële lonen.

Iedere dag lopen er mensen blijvende arbeidsongeschiktheid op door een arbeidsongeval. Preventie en veiligheid op de werkvloer blijven een aandachtspunt. Vanbreda is niet alleen verzekeringsmakelaar, maar ook je trouwe consultant.

  • We versterken het algemeen preventiebeleid binnen je bedrijf.

  • We stellen technische en organisatorische adviezen op voor de verschillende werkplaatsen en productie-eenheden.

  • We tekenen verschillende preventie-acties uit en begeleiden je hierbij.

  • We geven advies bij opleidingsprogramma’s die kaderen in een veiliger werkklimaat.

CTA Image

Bespreek samen met ons je verzekeringsoplossing!

We staan voor maatwerk bij Vanbreda. Ga daarom samen met ons op zoek naar de oplossing die bij je persoonlijke wensen en noden past. We bekijken de voordeligste premievoorwaarden en kiezen voor een gerichte aanpak. Zo sturen we jullie beschermd en zonder zorgen de werkvloer op.

Gere­la­teer­de inzichten

HPIF02233 bijgesneden

Wets­wij­zi­ging arbeids­on­ge­val­len: ook onge­val­len van uit­zend­krach­ten opge­no­men in de bere­ke­ning van ver­zwaar­de risico’s

Arbeidsongevallen
18.04.2024

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

Lees meer
Lees meer over Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's
Shutterstock 89520985 small

Arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring in vijf vra­gen en antwoorden

Personen
05.07.2021

Vandaag genieten liefst 600.000 werknemers in België van een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen, een pak meer dan enkele jaren geleden. Steeds meer bedrijven nemen de verzekering op in het loonpakket. Van waar die stijgende trend? En wat houdt zo’n verzekering precies in? Alles wat je moet weten in vijf vragen en antwoorden.

Lees meer
Lees meer over Arbeidsongeschiktheidsverzekering in vijf vragen en antwoorden
Verharding arbeidsongevallenverzekering

Arbeids­on­ge­val­len in uit­zend­werk wor­den moei­lij­ker verzekerbaar

Arbeidsongevallen
28.06.2021

De harde verzekeringsmarkt die we anno 2021 kennen, laat zich almaar sterker voelen voor de arbeidsongevallenverzekeringen. Els Van den Broeck, expert in arbeidsongevallen bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit hoe bedrijven dankzij een goed risicobeleid hun werknemers tegen de juiste prijs kunnen blijven verzekeren.

Lees meer
Lees meer over Arbeidsongevallen in uitzendwerk worden moeilijker verzekerbaar
Duty of Care

Duty of Care: hoe zorg je voor een opti­ma­le bescher­ming van al jouw medewerkers?

Aansprakelijkheid
14.04.2021

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om jouw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn jouw grootste kapitaal. Hoe pak je jouw ‘Duty of Care’, oftewel jouw zorgplicht ten opzichte van jouw personeel, aan binnen jouw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van jouw risk management?

Lees meer
Lees meer over Duty of Care: hoe zorg je voor een optimale bescherming van al jouw medewerkers?

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.