Pension Consultancy

Pension Consultancy: je partner in pensioenoplossingen

Als werkgever wil je de beste pensioenoplossing voor je werknemers. Je kan bij ons professioneel team van Pension Consultancy terecht met zowel administratieve, actuarieel-technische als juridische vragen over de pensioenen van je werknemers. Zo helpen we je op een snelle, efficiënte en gerichte manier op weg.

I Stock 914896742

Een divers team van experts

Uitgebreide dienstverlening

We kennen de markt door en door

Referenties in het beheer van pensioenfondsen en -plannen

Bereikbaar, flexibel en persoonlijk

Continuïteit verzekerd: team werkt volgens vierogenprincipe

Eigen pensioenfonds Vanbreda PensionFund & Beyond

Ondersteunende dienstverlening

Je wil alles in goede banen leiden zodat je werknemers comfortabel op rust kunnen gaan na hun loopbaan. Ons vakkundig team van de dienst Pension Consultancy is je ondersteunende partner en consultant voor specifieke en complexe vraagstukken rond pensioenfondsen en verzekerde pensioenplannen.

De afdeling Pension Consultancy maakt deel uit van ons departement Employee Benefits waar ook EB Accountmanagement en EB Services in actief zijn. Employee Benefits is er voor (middel)grote bedrijven en multinationals als makelaar en consultant op verschillende vlakken, zoals verzekeringen, pensioenfondsen, uniforme boekhouding en communicatie.

Bij de dienst Pension Consultancy ontmoet je een divers team van vaardige actuarissen, juristen, cliëntbeheerders, advisors en een boekhouder die je betrouwbare partners vormen als je hulp nodig hebt.

Onze expertise is er voor iedere werkgever met een plan voor zijn of haar team. We vormen een open omgeving waarin we onze administratieve, actuarieel-technische en juridische kennis inzetten om jou en je bedrijf te ondersteunen. We geven je plannen vorm op basis van ons vierdelig aanbod.

Bij Vanbreda ben je geen nummertje in de rij. We bekijken je plan op een persoonlijke manier en zijn nooit ver weg als je hulp nodig hebt.

Onze dien­sten

Stu­dies

 • IAS/FAS/IFRS (ISAE certificatie): We verhogen met behulp van deze uniforme boekhoudkundige normering de transparantie en vergelijkbaarheid van je ondernemingscijfers.

 • Cashflow: We simuleren de toekomst zo waarheidsgetrouw mogelijk. Zo bekijken we wat de beste oplossingen zijn voor je bedrijf, bijvoorbeeld een (re)design van je pensioenplan of een ander verzekeringsplan.

 • Asset Liability Modelling (ALM): We schatten de risico’s van je pensioenplan in. Ons team onderzoekt de data om een beter beeld te krijgen van de risicopatronen. We geven de verschillende beleggingsportefeuilles vorm met eigen verwachtings- en volatiliteitsprofielen zodat je de juiste beleggingskeuzes kan maken.

Com­mu­ni­ca­tie­pro­jec­ten

Ons team maakt je beter bewust van het totale voordelenpakket waar je werknemers over beschikken. We communiceren open en transparant naar jou toe.

 • Personal Benefit Statement (PBS): Een (gepersonaliseerd) overzicht van de Employee Benefits per werknemer. We bezorgen je een duidelijk overzicht van waarborgen en kosten, inclusief netto-bedragen.

 • Total Reward Statement (TRS): Een (gepersonaliseerd) overzicht van het totale verloningspakket per werknemer, met voordelen en premies voor bijzondere aangelegenheden en incentives op lange termijn.

Pen­si­oen­fond­sen

De dienstverlening voor pensioenfondsen binnen de afdeling Pension Consultancy is zeer uitgebreid. We ondersteunen pensioenfondsen op verschillende manieren:

 • Actuariële functie

 • Risicobeheerfunctie

 • Compliance-functie

 • Administratief beheer

 • Advies van de actuaris

 • Juridische dienstverlening

 • Boekhoudkundig beheer

 • Data Protection Officer (DPO)

ZEF11907 2

Alge­me­ne adviesverlening

Onze algemene adviesverlening rust op 4 belangrijke pijlers die met elkaar in wisselwerking treden: het design, de financiering, de pensioeninstelling en de implementatie. Aan de hand van de 4 pijlers bekijken we wat de beste globale aanpak is voor je bedrijf. Ook hier komen je administratieve, actuarieel-technische en juridische vraagstukken aan bod.

Ons diverse team heeft een 360°-kijk op alle mogelijke verzekeringsoplossingen op de markt. We bewandelen de verschillende pistes om tot de beste pensioenoplossing te komen voor je bedrijf. Zo gaan we steeds persoonlijk en op maat te werk.

Vanbreda beschikt bovendien over een eigen multiwerkgeverspensioenfonds: Vanbreda PensionFund & Beyond. Als onderneming kan je, naast een groepsverzekering, ook voor deze pensioenfondsoplossing kiezen.

CTA Image

Benieuwd naar je oplos­sing? We staan voor je klaar!

Je beschikt over vaste contactpersonen als je beroep doet op de dienstverlening van Pension Consultancy - of je je nu aansluit bij ons Vanbreda PensionFund & Beyond of niet. Je contactpersonen zijn bereikbaar, flexibel en specialist in hun vakdomein. Ze staan voor maatwerk en bieden verschillende oplossingen aan binnen het plan dat je voor ogen hebt.

Gere­la­teer­de inzichten

PNEF01385

Upda­te Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
13.12.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben de meeste verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We geven een update van de actuele situatie en lichten de mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Update Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
Wijninckxbijdrage 2021

Data­bank Aan­vul­len­de Pen­si­oe­nen (DB2P): bere­ke­ning van de Wijninckxbijdrage

Pension consultancy
04.12.2023

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Lees meer
Lees meer over Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage
GUSF07035

Pen­si­oen­her­vor­ming 2023: de vier pijlers

Pension consultancy
27.08.2023

Het pensioenakkoord 2023 is gestoeld op vier pijlers. De eerste drie pijlers hebben betrekking op het wettelijk pensioen. De laatste pijler is gelinkt aan het aanvullend pensioen en is de enige die een impact heeft op de werkgevers-inrichters die instaan voor de betaling van de Wijninckxbijdrage, wanneer deze van toepassing is. In afwachting van definitieve teksten, lichten we alvast de grote lijnen toe.

Lees meer
Lees meer over Pensioenhervorming 2023: de vier pijlers
Transparantiewet resize website 1

Nieu­we wet brengt trans­pa­ran­tie in de twee­de pensioenpijler

Pension consultancy
13.03.2023

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Lees meer
Lees meer over Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.