Ambulante plannen fors in opmars : belang van een goede vergelijking

Ambulante plannen voor werknemers kennen de laatste jaren een duidelijke opmars in België. In 10 jaar tijd verdubbelde het aantal werkgevers dat een ambulant of tandzorgplan aanbiedt. Steeds meer werkgevers erkennen het belang van een ambulant plan voor hun werknemers om zich hiermee te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Ambulante plannen in opmars

Een ambulant of een tandzorgplan is voor werknemers een tastbaar voordeel en is dan ook een mooi uithangbord waarmee je je kan positioneren als ‘caring employer’. Bovendien heb je er als werkgever uiteraard alle belang bij dat jouw medewerkers gezond blijven door meer toegankelijke en betaalbare gezondheidszorgen.

Een hospitalisatieverzekering is al jarenlang ingeburgerd. Door de ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid vallen echter steeds meer medische kosten buiten die hospitalisatieverzekering. Almaar vaker gebeuren medische behandelingen, ingrepen en onderzoeken immers niet meer in het ziekenhuis maar wel ambulant. Daarenboven wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan preventieve zorg en well-being: werknemers zijn zich meer en meer bewust van het belang van een gezond leven en doen sneller een beroep op de hulp van dokters en specialisten. Ook dure tandzorgen, zoals orthodontie en tandprothesen, waarvan de meeste kosten ten laste blijven van de patiënt, doen het belang van een ambulante verzekering alleen maar toenemen.

Wist je trouwens dat ruim twee derde van de ziektekosten die ten laste blijven van de patiënt, ambulante kosten zijn? En dat op een ambulante kostenverzekering tot tien keer meer beroep wordt gedaan dan op een hospitalisatieverzekering, waardoor dit voor jouw werknemers een veel tastbaarder voordeel vormt? Meer details lees je in deze blog. Met een handige app wordt het indienen van medische kosten bovendien kinderspel.

En de kostprijs? Die hangt af van de waarborgen en de hoogte van de dekking. Je kan zowel een volledig ambulant plan als enkel een tandzorgplan afsluiten voor jouw personeelsleden. Daarbij kan je kiezen hoeveel en welk percentage van de ambulante kosten er per jaar maximaal terugbetaald worden. De sectorale loonmarge van 0,4% kan mogelijk gebruikt worden om zo’n plan in te voeren. Jouw account manager kan een aantal opties voor een plan op maat uitwerken.

Een ambulant of tandzorgplan betekent een duidelijke meerwaarde voor jouw werknemers. Zij krijgen als het ware een ‘cash’ loonvoordeel waar zij dagelijks gebruik van kunnen maken. Maar uiteraard moet een ambulant plan ook als een voordeel ervaren worden door jouw medewerkers zelf, anders schiet het zijn doel voorbij.

Het belang van een objectieve vergelijking

Een objectieve vergelijking van de verschillende ambulante plannen op de markt is van het allergrootste belang om te vermijden dat dit aanvullend loonvoordeel een lege doos blijft. De premie en de voordelen worden immers door meerdere elementen bepaald, zoals de gekozen waarborgen en eventuele uitsluitingen, de jaarlijkse tussenkomstplafonds, de terugbetalingspercentages, de wachttijden, enz. Een zorgvuldige vergelijking geeft je de mogelijkheid om na te gaan welke ambulante waarborgen het beste aansluiten bij jouw HR-beleid en budget, en of je voor een volledig ambulant plan dan wel voor een tandzorgplan zou kiezen.

Gere­la­teer­de berichten

SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
PWF00029

Betaal nu al voor uw late­re hospitalisatiepolis

Pers
12.12.2023

Zowat 45% van de Belgen heeft een hospitalisatieverzekering via zijn werkgever. Een welgekomen extralegaal voordeel, maar wat als u van job verandert of met pensioen gaat? Een wachtpolis kan het antwoord zijn. Karolien Goethals, adviseur Employee Benefits, licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Betaal nu al voor uw latere hospitalisatiepolis
ZEDF01067

Kan de klei­ne ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar overleven?

Pers
08.12.2023

De consolidering in de verzekeringsmakelaardij gaat onverminderd voort. De kleine makelaar voor particulieren gaat het steeds moeilijker krijgen. Onze CEO Pedro Matthynssens licht dit verder toe in Trends samen met enkele andere concullega's.

Lees meer
Lees meer over Kan de kleine verzekeringsmakelaar overleven?