Ambulante plannen fors in opmars : belang van een goede vergelijking

Ambulante plannen voor werknemers kennen de laatste jaren een duidelijke opmars in België. In 10 jaar tijd verdubbelde het aantal werkgevers dat een ambulant of tandzorgplan aanbiedt. Steeds meer werkgevers erkennen het belang van een ambulant plan voor hun werknemers om zich hiermee te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Ambulante plannen in opmars

Een ambulant of een tandzorgplan is voor werknemers een tastbaar voordeel en is dan ook een mooi uithangbord waarmee je je kan positioneren als ‘caring employer’. Bovendien heb je er als werkgever uiteraard alle belang bij dat jouw medewerkers gezond blijven door meer toegankelijke en betaalbare gezondheidszorgen.

Een hospitalisatieverzekering is al jarenlang ingeburgerd. Door de ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid vallen echter steeds meer medische kosten buiten die hospitalisatieverzekering. Almaar vaker gebeuren medische behandelingen, ingrepen en onderzoeken immers niet meer in het ziekenhuis maar wel ambulant. Daarenboven wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan preventieve zorg en well-being: werknemers zijn zich meer en meer bewust van het belang van een gezond leven en doen sneller een beroep op de hulp van dokters en specialisten. Ook dure tandzorgen, zoals orthodontie en tandprothesen, waarvan de meeste kosten ten laste blijven van de patiënt, doen het belang van een ambulante verzekering alleen maar toenemen.

Wist je trouwens dat ruim twee derde van de ziektekosten die ten laste blijven van de patiënt, ambulante kosten zijn? En dat op een ambulante kostenverzekering tot tien keer meer beroep wordt gedaan dan op een hospitalisatieverzekering, waardoor dit voor jouw werknemers een veel tastbaarder voordeel vormt? Meer details lees je in deze blog. Met een handige app wordt het indienen van medische kosten bovendien kinderspel.

En de kostprijs? Die hangt af van de waarborgen en de hoogte van de dekking. Je kan zowel een volledig ambulant plan als enkel een tandzorgplan afsluiten voor jouw personeelsleden. Daarbij kan je kiezen hoeveel en welk percentage van de ambulante kosten er per jaar maximaal terugbetaald worden. De sectorale loonmarge van 0,4% kan mogelijk gebruikt worden om zo’n plan in te voeren. Jouw account manager kan een aantal opties voor een plan op maat uitwerken.

Een ambulant of tandzorgplan betekent een duidelijke meerwaarde voor jouw werknemers. Zij krijgen als het ware een ‘cash’ loonvoordeel waar zij dagelijks gebruik van kunnen maken. Maar uiteraard moet een ambulant plan ook als een voordeel ervaren worden door jouw medewerkers zelf, anders schiet het zijn doel voorbij.

Het belang van een objectieve vergelijking

Een objectieve vergelijking van de verschillende ambulante plannen op de markt is van het allergrootste belang om te vermijden dat dit aanvullend loonvoordeel een lege doos blijft. De premie en de voordelen worden immers door meerdere elementen bepaald, zoals de gekozen waarborgen en eventuele uitsluitingen, de jaarlijkse tussenkomstplafonds, de terugbetalingspercentages, de wachttijden, enz. Een zorgvuldige vergelijking geeft je de mogelijkheid om na te gaan welke ambulante waarborgen het beste aansluiten bij jouw HR-beleid en budget, en of je voor een volledig ambulant plan dan wel voor een tandzorgplan zou kiezen.

Gere­la­teer­de berichten

Snipit youtube video trees

Video­pod­cast — Groepsverzekeringen

Videopodcast
08.11.2023

Medewerkers zijn vaak meer gefocust op directe financiële voordelen, zoals salaris, dan op hun toekomstig pensioen. Het is weliswaar belangrijk dat werkgevers zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen én het belang en de voordelen ervan duidelijk communiceren. In de nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, gaat Trees Dierickx dieper in op onder meer de specifieke investeringsmogelijkheden en het belang van rendement. Als verzekeringsexpert in Employee Benefits benadrukt ze de waarde van een langetermijnvisie op aanvullende pensioenen voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Groepsverzekeringen
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers