Terug naar het overzicht
29 juli 2015
Testimonial

BNP Paribas Fortis rekent op de gedrevenheid en expertise van Vanbreda Risk & Benefits

“In eerste instantie heeft Vanbreda ons geholpen met enkele offerteverzoeken. Dit zowel op vlak van arbeidsongevallen als voor een consolidatie van een oude pensioenrente-portefeuille”, vertelt Stefaan Boom van grootbank BNP Paribas Fortis. “We zochten ook naar een oplossing voor de overname van een historisch plan van tegemoetkomingen in medische kosten. Er werd al vlug een reglement op maat opgesteld en een goed functionerende dienstenniveauovereenkomst.”

Fortis2 e1449051153245

Na twee jaar kijkt BNP Paribas Fortis terug op een succesvolle migratie. “Maar ook bij opleidingen en interne of externe surveys vertrouwen we op jullie expertise.”

Die expertise, maar ook het professionalisme en de marktkennis vindt Stefaan Boom de grootste troeven van Vanbreda. “De gedrevenheid van jullie medewerkers is echt opvallend. In concrete dossiers voel je al snel dat ze op een heel objectieve en onafhankelijke manier mee op zoek gaan naar de oplossingen die het best passen bij ons bedrijf. Op elk ogenblik is er een sfeer van vertrouwen en komt het belang van de makelaar op de tweede plaats.”

Vanbreda gaat volgens Stefaan Boom steeds voor de allerbeste oplossing. “In bepaalde gevoelige dossiers moesten we zelfs even op de rem gaan staan om geen historische relaties met verzekeraars schade toe te brengen. Maar constant overleg zorgde telkens voor het juiste evenwicht tussen de beste prijs/kwaliteit-verhouding en een goede vertrouwensrelatie met onze verzekeraars.”

Wie vragen heeft over een Employee Benefits Plan, kan volgens Stefaan Boom zeker bij Vanbreda terecht. “Vanbreda is perfect in staat om bijvoorbeeld het beheer op zich te nemen van historische benefit regelingen in hospitalisatie of in arbeidsongeschiktheids-vergoedingen. Je voelt de rijke ervaring op dit vlak, gebaseerd op heel wat projecten voor andere grote ondernemingen.”

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
Transparantiewet resize website 1

Nieu­we wet brengt trans­pa­ran­tie in de twee­de pensioenpijler

Pension consultancy
13.03.2023

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Lees meer
Lees meer over Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits