Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

I Stock 1201050386 HC extra

Digitale tools ter ondersteuning van mentaal welzijn

Aanbieders van gezondheidszorgen stellen al geruime tijd een online platform en app ter beschikking. Verzekerden kunnen via die weg heel eenvoudig een hospitalisatie melden, medische kosten indienen, het derdebetalerssysteem voor het ziekenhuis activeren, de terugbetaling van apothekerskosten via AssurPharma aanvragen, …

We stellen vast dat veel verzekeraars hun dienstverlening sinds kort uitbreiden tot een echt gezondheidsplatform. Zo kunnen werknemers voortaan sneller een beroep doen op huisartsen en psychologen. Lange wachtlijsten voor een fysieke afspraak bij de dokter of psycholoog maken plaats voor instant consultaties via een digitaal platform.

Jouw medewerkers kunnen via de app altijd en overal toegang krijgen tot digitale zorgverlening. Bijvoorbeeld een eerstelijnshulp wanneer hun huisarts niet bereikbaar is of een consultatie bij een dokter (via videocall) of psycholoog (via telefoon, videocall of soms zelfs face-to-face).

Evolutie van verzekeringspartner naar welzijnspartner

Verzekeraars bieden ook steeds meer aanvullende diensten met betrekking tot wellbeing. Denk aan digitale artikels, webinars, een online burn-out assessment tool of een mindfulness programma. Individuele begeleiding via een ‘employee assistance program’ is soms ook mogelijk. Daarbij ligt de nadruk op psychologische ondersteuning en hulpmiddelen om je mentaal beter te voelen.

Maximaal comfort voor jouw medewerkers

Dankzij deze actuele evoluties ontstaat een waaier aan aanvullende diensten ter bevordering van het welzijn van jouw medewerkers en hun gezinsleden. Zijn zij aangesloten bij een collectieve polis gezondheidszorgen? Dan kunnen zij, afhankelijk van hun verzekeraar bij hospitalisatie en/of ambulante zorgen, voortaan in alle eenvoud, comfort en privacy zorg dragen voor hun fysieke en mentale gezondheid. Dit dankzij allerlei betalende of niet-betalende hulpmiddelen die hen worden aangereikt. Deze aanvullende dienstverlening wordt soms ook aangeboden in combinatie met een collectieve polis arbeidsongeschiktheid.

Extra troef voor jou als werkgever

De dienstverlening in gezondheidszorgen wordt dus niet alleen sterk uitgebreid maar ook naar een hoger niveau getild. Door gezondheidszorgen toegankelijker en laagdrempeliger te maken, dragen de verzekeraars graag bij tot de fysieke en mentale gezondheid van jouw medewerkers. Als caring employer is het een grote troef dat je op die manier nog meer aandacht kan besteden aan mentaal welzijn en preventieve zorgen.

Meer info?

Heb je vragen over de wellbeing services die jouw verzekeraar vandaag al aanbiedt? Neem dan contact op met je Account Manager Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits.

Gere­la­teer­de berichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?