Terug naar het overzicht
10 december 2016
Testimonial

Voor Delhaize is Vanbreda een geoliede machine die draait op specialisten

Delhaize is klant van Vanbreda Risk & Benefits sinds 2013. “We waren al een tijdje op zoek naar een oplossing voor onze verzekering medische kosten”, vertelt Compensation & Benefits Manager Nico Penne. 

“De tarieven van onze premies stonden onder druk en onze verzekerden waren ontevreden over de dienstverlening van onze verzekeraar.” De supermarktketen zocht en vond een Third Party Administrator die het beheer van de facultatieve groepsverzekering medische kosten kon overnemen. “Het complete en professionele aanbod van Vanbreda heeft ons overtuigd”, aldus Nico Penne. “Vanbreda houdt zich bezig met het beheer van A tot Z: van de opstartfase over de dagelijkse contacten met onze verzekerden tot de reporting.”

Vooral de onafhankelijkheid van Vanbreda is een grote troef voor Delhaize. “Aangezien Vanbreda het beheer volledig op zich neemt, zijn we als werkgever niet meer gebonden aan een specifieke verzekeraar. Als we niet meer tevreden zijn over de verzekeraar, kunnen we veel makkelijker voor een andere partij kiezen. Zonder ons zorgen te maken over de administratieve rompslomp.”

De samenwerking verliep volgens Nico Penne meteen heel efficiënt. “Als klant kregen we meteen eigen contactpersonen op alle niveau’s toegewezen. Zo praat je steeds met de juiste mensen en kan je veel sneller schakelen.”

Begin 2015 werd beslist om ook het beheer van de verzekering gewaarborgd inkomen uit te besteden aan Vanbreda. “Wij waren één van de eerste klanten die voor een zeer specifieke oplossing kozen”, zegt Benefits Analyst Laurent Leblon. “Vanbreda is vandaag trouwens de enige makelaar die deze formule kan beheren.”

Open communicatie

Recent liet Delhaize ook de acceptatiepolitiek van haar verzekeraar arbeidsongevallen analyseren en vroeg de voedingsdistribiteur advies op het vlak van pensioenplannen. “Waarom we zo op Vanbreda vertrouwen? Het is gewoon een goed geoliede machine die draait op de expertise van specialisten”, lacht Laurent Leblon. “De verschillende afdelingen werken goed samen en dat vertaalt zich in een kwaliteitsvolle, open en transparante communicatie.”

Ook als er zich problemen voordoen, worden die volgens Laurent Leblon snel opgelost. “Het innen van de premies voor langdurige ziekte verliep bijvoorbeeld niet correct. We hebben dit besproken met Vanbreda en we hebben samen snel een oplossing gevonden. Onze medewerkers waarderen die snelle aanpak enorm.”

Delhaize draagt niet alleen de eigen medewerkers, maar ook de klant hoog in het vaandel. “We zijn veeleisend voor onszelf, stellen onszelf voortdurend in vraag en denken steeds in functie van de klant”, aldus Laurent Leblon. “Dezelfde spirit verwachten we van onze partners. Vanbreda begreep ons snel en komt steeds met oplossingen op maat van onze specifieke eisen.”

Account Manager Ria De Wit werkt graag voor Delhaize. “Grote ondernemingen vragen steeds een service op maat. Het is telkens weer een uitdaging om alle stukjes van de puzzel samen te leggen. Gelukkig kunnen we binnen Vanbreda terugvallen op een sterk team om samen een oplossing te bedenken. Het geeft veel voldoening om voor een klant te werken die zijn tevredenheid uit, maar ook kritisch mee denkt.”

Gere­la­teer­de berichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen