Dekkingen

Waar en wanneer kunt u Assi-Link+ gebruiken?

Bijstand buitenland

Deze dekking geldt wereldwijd (niet in België en niet in het land van uw domicilie). De waarborgen gelden indien de periode in het buitenland niet langer duurt of zal duren dan drie opeenvolgende maanden. U kunt beroep doen op de dienstverlening ‘bijstand buitenland’ van Assi-Link+ in volgende gevallen:

 • ingevolge een ziekte of ongeval vergt uw gezondheidstoestand een transport of repatriëring;
 • ingevolge een ziekte of ongeval moet u uw verblijf op reis op medisch voorschrift verlengen;
 • hospitalisatie in het buitenland wegens ziekte;
 • hospitalisatie in het buitenland ten gevolge van een ongeval dat zich voordeed buiten België en het land van uw domicilie;
 • wegens een ongeval moet een reddingsactie op touw gezet worden;
 • wegens uw verdwijning moet een opsporingsdienst georganiseerd worden;
 • bij een overlijden in het buitenland;
 • uw geneesmiddelen of prothesen zijn verloren, gebroken of gestolen in het buitenland.

Naast deze waarborg bijstand in het buitenland, bevat Assi-Link+ ook nog de waarborg medische kosten in het buitenland. Indien u in het buitenland gehospitaliseerd bent en dus medische kosten hebt, kunt u beroep doen op deze bijkomende waarborg.

Bijstand binnenland

Deze waarborg geldt in België en in het land van uw domicilie (Nederland, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk, voor bijvoorbeeld grensarbeiders die in België werken). U kunt beroep doen op de dienstverlening  ‘bijstand binnenland’ van Assi-Link+ in volgende gevallen:

 • tijdens of na een hospitalisatie kunt u niet voor het onderhoud van uw woning zorgen;
 • tijdens of na een hospitalisatie is er niemand beschikbaar voor de oppas van uw kinderen;
 • er is vervoer nodig van en naar het ziekenhuis;
 • na een hospitalisatie bent u niet in staat, en er is geen andere persoon beschikbaar, om voor de noodzakelijke aankopen te zorgen;
 • na een psychologisch trauma hebt u nood aan psychologische bijstand;
 • na een hospitalisatie hebt u nood aan contactgegevens van medische instanties.