Ambulante plannen fors in opmars : belang van een goede vergelijking

Ambulante plannen voor werknemers kennen de laatste jaren een duidelijke opmars in België. In 10 jaar tijd verdubbelde het aantal werkgevers dat een ambulant of tandzorgplan aanbiedt. Steeds meer werkgevers erkennen het belang van een ambulant plan voor hun werknemers om zich hiermee te onderscheiden op de arbeidsmarkt.

Ambulante plannen fors in opmars: belang van een goede vergelijking

Een ambulant of een tandzorgplan is voor werknemers een tastbaar voordeel en is dan ook een mooi uithangbord waarmee u zich kan positioneren als ‘caring employer’. Bovendien heeft u er als werkgever uiteraard alle belang bij dat uw medewerkers gezond blijven door meer toegankelijke en betaalbare gezondheidszorgen.

Een hospitalisatieverzekering is al jarenlang ingeburgerd. Door de ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid vallen echter steeds meer medische kosten buiten die hospitalisatieverzekering. Almaar vaker gebeuren medische behandelingen, ingrepen en onderzoeken immers niet meer in het ziekenhuis maar wel ambulant. Daarenboven wordt de laatste jaren steeds meer aandacht besteed aan preventieve zorg en well-being: werknemers zijn zich meer en meer bewust van het belang van een gezond leven en doen sneller een beroep op de hulp van dokters en specialisten. Ook dure tandzorgen, zoals orthodontie en tandprothesen, waarvan de meeste kosten ten laste blijven van de patiënt, doen het belang van een ambulante verzekering alleen maar toenemen.

Wist u trouwens dat ruim twee derde van de ziektekosten die ten laste blijven van de patiënt, ambulante kosten zijn? En dat op een ambulante kostenverzekering tot tien keer meer beroep wordt gedaan dan op een hospitalisatieverzekering, waardoor dit voor uw werknemers een veel tastbaarder voordeel vormt? Meer details leest u in deze blog. Met een handige app wordt het indienen van medische kosten bovendien kinderspel.

En de kostprijs? Die hangt af van de waarborgen en de hoogte van de dekking. U kunt zowel een volledig ambulant plan als enkel een tandzorgplan afsluiten voor uw personeelsleden. Daarbij kunt u kiezen hoeveel en welk percentage van de ambulante kosten er per jaar maximaal terugbetaald worden. De sectorale loonmarge van 0,4% kan mogelijk gebruikt worden om zo’n plan in te voeren. Uw account manager kan een aantal opties voor een plan op maat uitwerken.

Een ambulant of tandzorgplan betekent een duidelijke meerwaarde voor uw werknemers. Zij krijgen als het ware een ‘cash’ loonvoordeel waar zij dagelijks gebruik van kunnen maken. Maar uiteraard moet een ambulant plan ook als een voordeel ervaren worden door uw medewerkers zelf, anders schiet het zijn doel voorbij.

Het belang van een objectieve vergelijking

Een objectieve vergelijking van de verschillende ambulante plannen op de markt is van het allergrootste belang om te vermijden dat dit aanvullend loonvoordeel een lege doos blijft. De premie en de voordelen worden immers door meerdere elementen bepaald, zoals de gekozen waarborgen en eventuele uitsluitingen, de jaarlijkse tussenkomstplafonds, de terugbetalingspercentages, de wachttijden, enz. Een zorgvuldige vergelijking geeft u de mogelijkheid om na te gaan welke ambulante waarborgen het beste aansluiten bij uw HR-beleid en budget, en of u voor een volledig ambulant plan dan wel voor een tandzorgplan zou kiezen.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen omtrent de invoering van een ambulant plan? Contacteer dan uw Account Manager Employee Benefits of Consultant Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits die u verder zal adviseren en begeleiden.