Moet u de wettelijke en contractuele pensioenfiche aan uw werknemer bezorgen?

De meeste verzekeraars zullen voortaan twee verschillende pensioenfiches uitgeven. Bent u als werkgever verplicht om zowel de wettelijke als de contractuele pensioenfiche aan uw werknemer te bezorgen?

Eind 2016 kunnen alle burgers de gegevens over hun aanvullend pensioen raadplegen via de website mypension.be.

Eind 2016 kunnen alle burgers de gegevens over hun aanvullend pensioen raadplegen via de website mypension.be. De online gegevens zullen steeds betrekking hebben op de situatie op 1 januari van het desbetreffende jaar. Opdat die gegevens zouden overeenstemmen met de jaarlijkse pensioenfiche (benefit statement) van de verzekeraar, zijn de verzekeraars wettelijk verplicht om een uniforme pensioenfiche uit te geven met situatie op 1 januari, zelfs indien de groepsverzekering een andere jaarlijkse aanpassingsdatum zou hebben. Deze pensioenfiche zal enkel nog opgemaakt worden voor actieve aangeslotenen; slapers en uittreders kunnen hun aanvullende pensioenrechten raadplegen via mypension.be.

De meeste verzekeraars zullen voortaan dus twee verschillende pensioenfiches uitgeven:

1) een wettelijke pensioenfiche met situatie op 1 januari;
2) een contractuele pensioenfiche met situatie op de jaarlijkse aanpassingsdatum verschillend van 1 januari of met extra gegevens die niet vermeld worden op de wettelijke pensioenfiche.

Enkel de wettelijke pensioenfiche met situatie op 1 januari moet door de verzekeraar – en bij uitbreiding de werkgever – verplicht bezorgd worden aan de aangeslotenen. We raden u evenwel aan om ook de contractuele pensioenfiche te verdelen, aangezien die pensioenfiche de eventuele aanpassingen (bv. ten gevolge van een salarisverhoging) weergeeft.

Wij zijn er voor u.