Vanaf 2018 ook aanvullend pensioen mogelijk voor eenmanszaken

De Pensioenovereenkomst Zelfstandigen of kortweg POZ is een nieuwe vorm van extra aanvullend pensioen voor eenmanszaken. Vanaf 2018 kunnen alle zelfstandigen zonder vennootschap van dit nieuwe systeem genieten.

Vanaf 2018 ook aanvullend pensioen mogelijk voor eenmanszaken

Na het verhogen van het minimumpensioen is de POZ een nieuwe stap om het statuut van zelfstandigen aantrekkelijker te maken.

De zelfstandige kan vandaag zijn aanvullend pensioen opbouwen via VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) en IPT (Individuele Pensioentoezegging). De premie bij VAPZ beperkt zich echter tot 8,17% van het netto belastbaar inkomen van drie jaar terug met een maximum van 3.127,24 euro in 2017. In het geval van een sociale VAPZ, die ook een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of invaliditeit omvat, gaat het om 9,40% met een maximum van 3.598,05 euro.

Een Individuele Pensioentoezegging (IPT) levert een veel hoger aanvullend pensioen op, maar dit is enkel weggelegd voor zelfstandigen met vennootschap.

IPT voor eenmanszaken?

Door het invoeren van de POZ wil de regering tegemoetkomen aan het ontbreken van een degelijke tweedepijler in pensioenopbouw voor eenmanszaken. Hierdoor gaat de zelfstandige meer kunnen investeren in zijn pensioenplan en een hoger fiscaal voordeel halen. De Pensioenovereenkomst Zelfstandigen is een alternatieve vorm van IPT voor eenmanszaken. Het fiscaal voordeel zal vermoedelijk 30% bedragen mits de 80%-regel gerespecteerd wordt en het uitgekeerde pensioenkapitaal zal wellicht belast worden tegen 10%.

We houden u op de hoogte over de verdere concrete invulling van deze nieuwe wetgeving. We kunnen nu al wel stellen dat met de komst van POZ de regering ervoor zorgt dat ook de 432.500 eenmanszaken kunnen genieten van een mooi pensioen op hun oude dag.

Wij zijn er voor u.