Nieuwe producten veranderen kredietverzekeringsmarkt fundamenteel

De markt van de kredietverzekeringen was gedurende lange tijd zeer traditioneel. Maar de laatste jaren is ze fundamenteel in verandering. Zo zet de komst van enkele nieuwe verzekeraars die akkoord gaan met het dekken van slechts één risico de kredietverzekeringsmarkt onder druk. Dat resulteert in steeds meer ‘producten op maat’, die nieuwe mogelijkheden bieden voor bedrijven.

Nieuwe producten veranderen kredietverzekeringsmarkt fundamenteel

Vanbreda Credinco is de tweede grootste gespecialiseerde kredietverzekeringsmakelaar in België. De dochteronderneming van Vanbreda Risk & Benefits draait met tal van grote cliënten jaarlijks meer dan 25 miljoen euro premie-incasso, en zit daardoor in de cockpit om nieuwe trends en evoluties op te merken. Jean Guinée, gedelegeerd bestuurder bij Vanbreda Credinco, zet de belangrijkste vernieuwingen voor u op een rij.

Single Risk-oplossingen: bescherming tegen één debiteur

Heel lang boden kredietverzekeraars alleen de mogelijkheid om een volledige debiteurenportefeuille af te dekken. Maar daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Jean Guinée: “De klassieke verzekeraar gaat uit van het globaliteitsprincipe. Hierbij worden alle debiteuren van een bedrijf opgenomen in de verzekeringsoplossing, waardoor er een mix is van ‘goede risico’s’ en ‘minder goede risico’s’. Dit geeft de verzekeraar een zekere mate van comfort. Vanuit de markt kwam echter steeds vaker de vraag om enkele debiteuren of zelfs slechts één debiteur te verzekeren. Het gaat dan om een cliënt of leverancier waarbij de individuele openstaande saldo’s bijzonder hoog zijn, waardoor ook de financiële schade bij niet-betaling groot is. De marktvraag heeft sommige verzekeraars ertoe aangezet om Single Risk-oplossingen aan te bieden, die bescherming bieden tegen een beperkt aantal debiteuren. In de markt van de kredietverzekeringen is dit een aardverschuiving, die een evolutie op gang heeft gebracht naar meer kredietverzekeringsoplossingen op maat.”

Co-insurance: spreiding grote limieten tussen 2 verzekeraars

In heel wat verzekeringstakken is co-insurance, de verdeling van de risico’s tussen twee verzekeraars, reeds sterk ingeburgerd. Maar bij kredietverzekeringen is dit nieuw. Jean Guinée: “Voor sommige dossiers moeten heel grote limieten worden afgegeven van 50 tot 100 miljoen euro en meer. Gezien de capaciteitsproblematiek is dat voor één verzekeraar soms onmogelijk. Vandaar dat kredietverzekeraars in sommige gevallen een co-insurance-oplossing uitwerken, waarbij de risico’s dan tussen de 2 verzekeraars verdeeld worden volgens een verhouding 70/30, 60/40 of 50/50.”

Non-cancellable limieten: meer zekerheid voor de cliënt

Binnen een klassieke kredietverzekering behoudt de verzekeraar de mogelijkheid om de kredietlimiet te verlagen of zelfs in te trekken. Indien dit echter gebeurt bij een grote en belangrijke debiteur, kan dit tot financieel gevaarlijke situaties leiden. Jean Guinée: “Omdat steeds meer bedrijven de vraag stelden naar meer zekerheid, introduceerden enkele verzekeraars zogenaamde ‘non-cancellable limieten’. Het gaat om dekkingen met niet-intrekbare limieten voor een maximale duur van 1 jaar. Dit is een belangrijke vernieuwing binnen onze markt, die opnieuw inspeelt op een sterke vraag uit de bedrijfswereld.”

Top-up polissen: bijkomende dekking door derde partij

De kredietlimietaanvraag kan soms slechts gedeeltelijk worden goedgekeurd door een verzekeraar. Omdat heel wat bedrijven echter de volledige kredietlimiet gedekt willen zien, werd de voorbije jaren de zogenaamde ‘top-up polis’ in het leven geroepen. Jean Guinée: “Wanneer de primaire verzekeraar onvoldoende limiet geeft op een debiteur, kan een derde partij een bijkomende dekking verschaffen. Deze dekking kan tijdelijk of permanent worden ingezet, en in de meeste gevallen worden de voorwaarden en de termijnen van de primaire kredietverzekering overgenomen.”

Factoring: nieuwe manier van financiering voor bedrijven

Ondanks de negatieve connotatie uit het verleden, is de keuze voor factoring de voorbije jaren steeds nadrukkelijker geworden. Bij factoring kan het beheer van de debiteurenportefeuille worden overgedragen aan een factormaatschappij. Jean Guinée: “Meer en meer bedrijven gaan zich financieren bij een factor. De factor betaalt in de meeste gevallen 80 à 90% van de factuur onmiddellijk uit. Een full-factoring contract zorgt voor financiering, debiteurenopvolging en kredietverzekering. In sommige gevallen wordt de factor echter alleen gebruikt voor financiering en/of debiteurenopvolging en wordt de kredietverzekering via een kredietverzekeraar afgesloten.”

Bonding: afgewezen door banken, ingenomen door verzekeraars

Steeds meer opdrachtgevers of overheidsinstellingen eisen vandaag een borgstelling om er zeker van te zijn dat de contractuele en wettelijke verplichtingen zullen worden nagekomen. Via een zogenaamde ‘Bonding’-oplossing kunnen bedrijven de nodige garanties geven zonder dat ze hiervoor hun eigen liquiditeiten moeten aanspreken. Jean Guinée: “Via Bonding besteden ze hun borgstelling uit aan een bank of verzekeraar. Die zal ervoor garant staan dat alle financiële verplichtingen worden nagekomen en zal de schade vergoeden indien de verplichtingen niét worden nagekomen. Nieuw hieraan is dat steeds meer banken de borgstelling van bedrijven gaan afwijzen, en dat hun plaats vaker wordt ingenomen door de verzekeraars.”

Cyberdekking: verlenging van de kredietverzekeringspolis

Het cyberrisico is vandaag voor bedrijven het meest waarschijnlijke risico. Het voorbije jaar werd het internationale bedrijfsleven opgeschrikt door enkele wereldwijde cyberaanvallen. Jean Guinée: “Ook de kredietverzekeraars blijven niet blind voor dit nieuwe en alomtegenwoordige bedrijfsrisico. Dat maakt dat sommigen van hen vandaag een cyberdekking aanbieden als verlengstuk van de kredietverzekeringspolis. Een veel voorkomend voorbeeld hiervan is de identiteitsfraude.”

Wenst u meer informatie over een kredietverzekering of over één van de bovenstaande mogelijkheden? Dan helpen wij u graag verder via + 32 3 666 88 65 of info@vanbreda-credinco.be.

Wij zijn er voor u.