Bespaar uw werknemers dure ziekenhuisfacturen op hun oude dag

Hoe ouder uw werknemers worden, hoe moeilijker het voor hen wordt om een individuele hospitalisatieverzekering af te sluiten. Hun gezondheidstoestand en leeftijd kunnen de premie behoorlijk opdrijven.

(c) Erich Ferdinand

Om niet voor verrassingen te staan op hun oude dag, kunnen ze best vandaag al een wachtpolis afsluiten. Met deze verzekering kunnen uw werknemers de premie voor de individuele voortzetting van uw collectieve groepsverzekering vandaag al financieren.

Graag frissen we uw kennis over die mogelijkheid tot voorfinanciering op aan de hand van zeven wist-je-datjes.

Wist u dat...

1. … u volgens de Wet Verwilghen als werkgever verplicht bent om uw werknemers te informeren over de mogelijkheid tot voorfinanciering van de premie voor individuele voortzetting?

2. … een wachtpolis het recht verzekert om later een individueel hospitalisatieplan te onderschrijven aan een lagere premie? Het afsluiten van een wachtpolis impliceert immers dat de verzekerde op voorhand een deel van de toekomstige premies voor zijn of haar individueel hospitalisatieplan financiert. De verzekerde betaalt dan maandelijks een individuele bijdrage waardoor de premie in geval van individuele voortzetting zal overeenstemmen met de leeftijd waarop hij/zij de wachtpolis onderschreven heeft. Hoe jonger de verzekerde een wachtpolis afsluit, hoe minder hij of zij dus betaalt, nu en in de toekomst.

3. … u in de actuele marktsituatie kunt opteren voor drie opties:

  • een wachtpolis ‘pur sang’ die voldoet aan de behoefte om bij elk verlies van de collectieve hospitalisatie-verzekering de garantie te hebben om te kunnen aansluiten bij een individueel hospitalisatieplan waarbij de premie berekend wordt op basis van een verlaagde instapleeftijd. Deze instapleeftijd wordt, al naargelang de situatie, berekend op basis van de verplichte maandelijkse premiebetalingen of op basis van de onderschrijvingsleeftijd bij de wachtpolis. De wachtpolissen van DKV en Ethias vullen deze behoefte in.
  • een wachtpolis die voldoet aan de vorige basisbehoefte, maar waarbij de verzekerde op dat moment ook kan genieten van een hospitalisatiewaarborg bovenop het huidige collectieve plan. De wachtpolis van AG Insurance vult deze behoefte in.
  • een voorfinancieringsproduct in de vorm van een tak 21 spaarverzekering die een minimumrendement garandeert en waarvan de opgebouwde reserve gebruikt kan worden om, na verlies van het collectieve hospitalisatieplan, de premies te betalen voor een individueel hospitalisatieplan. Bij overlijden wordt de opgebouwde reserve uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde. De voorfinancieringsproducten van AXA en KBC vullen die behoefte in.

4. … de wachtpolissen van AG Insurance en DKV onderschreven kunnen worden door iedereen die aangesloten is bij een collectief hospitalisatieplan, ongeacht bij welke verzekeringsmaatschappij dat collectieve plan beheerd wordt? De producten van AXA, Ethias en KBC kunnen daarentegen enkel onderschreven worden (met bemiddeling van Vanbreda Risk & Benefits) indien het collectief hospitalisatieplan beheerd wordt door dezelfde verzekeringsmaatschappij.

5. … de wachtpolissen van AG Insurance en DKV ook collectief onderschreven kunnen worden?

6. … de omvorming van een wachtpolis naar een individuele  hospitalisatieverzekering niet automatisch gebeurt? Het is dus belangrijk dat een werknemer, op het moment dat hij/zij (of één van de gezinsleden aangesloten bij de wachtpolis) de dekking van het collectief hospitalisatieplan verliest, onmiddellijk de verzekeringsmaatschappij contacteert om zijn/haar wachtpolis om te vormen naar een individuele hospitalisatieverzekering. Zo valt de verzekerde werknemer niet zonder dekking.

7. … u als werkgever terecht kunt bij uw account manager Employee Benefits of op onze website www.wachtpolis.be voor meer informatie? Werknemers kunnen eveneens onze website www.wachtpolis.be consulteren of kunnen ons contacteren via
wachtpolis@vanbreda.be.

Wij zijn er voor u.