Cybercrime in de voedingssector: de 3 grootste risico’s

Cybercrime is alomtegenwoordig, ook in de voedingssector. Getuige daarvan de wereldwijde Petya-aanval van vorig jaar, die enkele voedingsproducenten grote schade berokkende. Maar wat zijn nu precies de grootste cyberrisico’s in de voedingssector? En hoe kunnen voedingsbedrijven zich hiertegen beschermen? Vanbreda-experts Ronny Kamermans en Gerrit Mets leggen het u graag uit.

Cybercrime in de voedingssector: de 3 grootste risico’s

Uit de jaarlijkse Cyber Survey van Vanbreda Risk & Benefits blijkt dat meer dan 10% van de ondervraagde bedrijven in 2018 slachtoffer is geworden van een cyberaanval. Ook de voedingssector, die het merendeel van de respondenten vertegenwoordigt, is niet immuun aan de gevaren van de steeds professioneler wordende cybercriminelen. De gevolgen van hun acties zijn vaak groot: bedrijfsstilstand, financieel verlies of reputatieschade zijn slechts enkele van de consequenties waarmee een gehackt bedrijf wordt geconfronteerd.

Als bedrijf kan u cyberrisico’s indijken door noodzakelijke preventieve maatregelen te nemen, zoals het sensibiliseren van uw personeel of het streng beveiligen van uw IT-infrastructuur. “Maar ondanks de vele investeringen en inspanningen heeft ieder bedrijf een bepaald restrisico. Dat kunnen we samen in kaart brengen en gaan afdekken met de juiste cyberpolis”, zegt Ronny Kamermans, verzekeringsexpert voor de voedingssector.

Cyberrisico 1: bedrijfsstilstand na hacking

IT zit vandaag verweven in de structuur van nagenoeg iedere onderneming. Een hacking van deze infrastructuur, waardoor het hele bedrijf platligt, betekent een nachtmerrie voor elke zaakvoerder. Gerrit Mets, cyberexpert bij Vanbreda: “De IT-infrastructuur die productieketens in de voedingssector aanstuurt, is bijzonder gevoelig voor cybercrime. Dit komt omdat die ontworpen is met het oog op continuïteit en minder met het oog op security. Toch gebeurt vandaag de controle en het onderhoud van machines vaak online door de leveranciers van deze machines. Hierdoor ontstaan er externe links tussen de productielijn(en) van voedingsbedrijven en het internet en door de afwezigheid van voldoende veiligheidsmechanismen maakt dit deze bedrijven erg kwetsbaar.”

Oplossing binnen de cyberpolis: de financiële schade die een bedrijf lijdt ten gevolge van een bedrijfsstilstand veroorzaakt door een hacking is verzekerd. Via de polis hebt u ook toegang tot IT-, PR- en juridische experten om de crisis zo snel mogelijk onder controle te krijgen.

Cyberrisico 2: diefstal van gevoelige beelden

Elk bedrijf kan vandaag het slachtoffer worden van diefstal van beelden (van bijvoorbeeld een camera of webcam) en het ongewild verspreiden van deze beelden via internet en sociale media. Gerrit Mets: “De voedingssector, en specifiek de vleessector, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de publieke opinie en kan zich hierbij geen slechte beurt veroorloven.”

Oplossing binnen de cyberpolis: de PR-kosten gemaakt om de bedrijfsreputatie te herstellen na een datalek dat is ontstaan door misbruik van bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld een webcam van het slachthuis) zijn gedekt in de cyberpolis.

Cyberrisico 3: hoge boetes als gevolg van GDPR-wetgeving

De nieuwe Europese wetgeving (GDPR) legt bedrijven richtlijnen op omtrent het beheer en de verwerking van persoonsgegevens. Deze wetgeving verplicht bedrijven om nog meer voorzichtigheid aan de dag te leggen en om als goede huisvader om te gaan met deze gegevens. Gerrit Mets: “Bedrijven die inbreuken maken op de nieuwe Europese wetgeving riskeren boetes die tot 20 miljoen euro of 4% van de bedrijfsomzet kunnen bedragen. Deze boetes vormen een nieuw risico voor bedrijfsleiders. Daarnaast verplicht de GDPR om in geval van een datalek alle gedupeerden een notificatie te sturen. De kosten van zo’n meldingsactie kunnen hoog oplopen.”

Oplossing binnen de cyberpolis: de administratieve boetes zijn gedekt in de cyberpolis, evenals de kosten die gemaakt moeten worden om de slachotffers van een datalek op de hoogte te brengen over het verlies van hun persoonsgegevens.

Wij zijn er voor u.

Wij werken graag een voorstel uit voor een cyberverzekering op maat van uw bedrijf. Om deze verzekeringsoplossing te optimaliseren, krijgen we graag een duidelijk beeld van hoe uw bedrijf zich momenteel wapent tegen cybercrime. U kunt de vragenlijst hier raadplegen. U mag de ingevulde vragenlijst verzenden naar cybersecure@vanbreda.be, zodat wij u een aangepast voorstel kunnen bezorgen.

Voor meer info contacteer ons op het telefoonnummer 03 292 00 13 of via cybersecure@vanbreda.be.