Cyberpolis versus fraudeverzekering: wat is het verschil?

Dat onze cyberveiligheid de laatste jaren alsmaar vaker in het gedrang komt, moeten we u vast niet vertellen. Maar wist u dat ook crimerisico’s of traditionele fraude nog steeds blijven toenemen in onze maatschappij? Maar liefst 36% van alle bedrijven wereldwijd kreeg vorig jaar af te rekenen met een fraude-incident en geen enkele sector, van retail tot manufacturing, bleef daarbij gespaard. Maar waar ligt nu precies de grens tussen cybercrime en traditionele fraude? En hoe kan u zich tegen beide inbreuken beschermen?

Cyberpolis versus fraudeverzekering: wat is het verschil?

Twee soorten verzekeringen

Vooralsnog hebt u in principe steeds twee aparte verzekeringen nodig om u volledig in te dekken tegen diverse vormen van crime en de daarbij aanleunende risico’s. Allereerst bestaat daarvoor de traditionele fraudeverzekering, die al heel wat jaren meedraait maar recentelijk drastisch aan populariteit inboette bij verzekeringsverstrekkers. De polis dekt alle rechtstreekse financiële verliezen die u lijdt door interne of externe fraude en kan uitgebreid worden met een dekking voor onder andere onderzoeks- en wedersamenstellingskosten. Daarnaast is er sinds enkele jaren de cyberverzekering, die zowel uzelf als derde partijen beschermt in geval van cyberincidenten. Deze polis dekt niet alleen schade ten gevolge van menselijke fouten of bewuste inbreuken, ook voor cyberongevallen (zoals een medewerker die per ongeluk een datalek veroorzaakt) bent u verzekerd.

Gelijkaardig maar anders

De fraudeverzekering en de cyberpolis hebben enkele overlappingen. Zo kunnen cyberafpersing en frauduleuze digitale facturen onder beide polissen gedekt zijn en kan u kiezen onder welke polis u een claim indient. Het is echter niet altijd even eenvoudig vast te stellen welk misdrijf onder welke polis valt. Neem bijvoorbeeld CEO-fraude, waarin criminelen zich via e-mail voordoen als de CEO of een hooggeplaatste manager binnen een bedrijf om zo geldelijke bedragen te ontfutselen van onoplettende werknemers. Hoewel deze aanvallen via e-mail, digitaal dus, worden uitgevoerd, vallen deze meestal onder de traditionele fraudeverzekering (en is de dekking bij veel verzekeraars gekoppeld aan bepaalde voorwaarden). Belangrijk daarin is om te kijken naar de gevolgen van de inbreuk. Wanneer die uitsluitend directe financiële gevolgen heeft voor uw bedrijf, valt deze doorgaans onder een traditionele fraudepolis. Hebben de handelingen een impact op uw data, netwerken of systemen en lijdt u of een derde partij daardoor financieel verlies, dan mag u er vanuit gaan dat u beter bij uw cyberverzekeraar aanklopt.

Een gecombineerde oplossing

Vandaag bestaan er helaas nog weinig tot geen gecombineerde oplossingen die u beschermen tegen beide risico’s. De partijen die dat wel al doen, hanteren daarbij selecte sublimieten, waardoor er alsnog geen ideale oplossing wordt aangeboden. Wij raden u dan ook aan om zowel een cyber- als een crimepolis te onderschrijven. Zo bent u volledig gedekt voor de reële risico’s die zowel cyber als crime vandaag stellen.

Wij zijn er voor u.