Honderden bedrijven verzekeren zich tegen cyberrisico’s

Het aantal bedrijven dat zich verzekert tegen cyberrisico’s is in 2016 gestegen met meer dan 400% ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit cijfers van Vanbreda Risk & Benefits. Dit is volgens onze cyberexperts een goede zaak: het bestaande verzekeringspakket van veel bedrijven biedt immers onvoldoende bescherming tegen dit nieuwe en alomtegenwoordige risico.

Honderden bedrijven verzekeren zich tegen cyberrisico’s

Gerrit Mets, cyberexpert bij Vanbreda: “2016 is de doorbraak voor de cyberverzekering. Terwijl in 2014 en 2015 slechts enkele tientallen Belgische bedrijven zich verzekerden tegen cyberrisico’s, waren dit er in 2016 enkele honderden.”

Het zijn hele kleine tot hele grote bedrijven die een polis afsluiten, maar ook bedrijven uit alle mogelijke sectoren. Dat zegt Jan Van Hecke, cyberexpert en adjunct-directeur bij Vanbreda. “Het kan gaan om financiële instellingen, ziekenhuizen, of retail, maar even goed om productiebedrijven, bouwbedrijven, transportfirma’s, notaris- en adovatenkantoren en beschutte werkplaatsen. Deze ‘verbreding’ van bedrijven die zich gaan verzekeren tegen cybercrime, is logisch. Elk bedrijf staat of valt met zijn IT-systeem. Als dat niet functioneert al gevolg van een cyberaanval, valt de activiteit stil met enorme financiële schade als gevolg.”

Cyberbendes met eigen telefooncentrale

Het feit dat er steeds meer cases van cybercrime zijn, is volgens Gerrit Mets de grootste verklaring voor de stijging van het aantal polissen. “Hackers zijn vandaag professioneel georganiseerde bendes. Er zijn gevallen bekend van groeperingen die zelfs over een callcenter beschikken en een vorm van Hacking on demand aanbieden. Deze cases halen ook steeds vaker het nieuws, waardoor het bewustzijn bij ondernemingen groeit. Ze ondervinden ook zelf steeds vaker aan den lijve dat ze niet immuun zijn voor cybercrime. Firewalls worden vandaag massaal bestookt met virussen en phishing mails. Wij merken dat we steeds vaker door bedrijven zelf gecontacteerd worden omdat ze beseffen dat de financiële impact van cybercrime onvoldoende opgevangen wordt in hun bestaande verzekeringspakket.”

Daarnaast speelt zeker ook de nieuwe Europese datarichtlijn (GDPR) een rol in de stijging van het aantal cyberpolissen. Gerrit Mets: “Deze wetgeving, die vanaf 2018 van toepassing is, legt strenge normen op voor het behandelen van privédata. Bedrijven hebben nog maar een jaar de tijd om zich met deze wetgeving in orde te stellen. Inbreuken hiertegen worden bestraft met hoge boetes, tot 4% van de totale jaaromzet. Dit wordt ook opgevangen in een cyberverzekering. We verwachten daarom dat in de loop van 2017 het aantal bedrijven dat een cyberverzekering gaat afsluiten nog zal toenemen.”

Premies liggen vandaag laag

Volgens Jan Van Hecke is de verzekeringsmarkt klaar om cyberrisico’s op te vangen. Meer zelfs: op dit ogenblik is het voor bedrijven erg interessant om zo’n polis af te sluiten. “De verzekeringspremies zijn voorlopig zeer gunstig. Vooral omwille van de competitiviteit tussen de verzekeraars, die snel marktaandeel willen verwerven, en het gebrek aan betrouwbare schadestatistieken. Zodra de markt voldoende matuur is om over schadestatistieken te beschikken én de verzekeraars voldoende marktaandeel hebben, zal de druk op de verzekeringspremies toenemen. Boodschap is dus om nu in te stappen.”

Wij zijn er voor u.

Vanbreda Risk & Benefits geeft u graag advies over hoe u uw bedrijf kunt beschermen tegen cyberrisico’s. U kunt ons contacteren via cybersecure@vanbreda.be. Ook op onze website vindt u informatie over onze verzekeringsoplossingen rond cyber.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.