EB-telex mei 2017

We zetten in deze telex enkele actuele onderwerpen uit de Employee Benefits sector op een rijtje.

EB-telex mei 2017

Regularisatie studiejaren

Sinds 27 maart 2017 is het wetsontwerp rond regularisatie van studiejaren beschikbaar op de website van de Kamer. Op 18 mei zou het wetsontwerp besproken worden in de Kamer met de bedoeling om dit ontwerp zo snel mogelijk in een definitieve wettekst te gieten. Het was immers de ambitie van de Minister van Pensioenen om deze wet in werking te laten treden op 1 juni 2017.

De Franse Gemeenschapscommissie heeft ondertussen echter bezwaar aangetekend, waardoor de besprekingen van het wetsontwerp rond het afkopen van de studiejaren opgeschort worden voor minstens 120 dagen.

Voorlopig is het dus wachten op de uitkomst van de verdere onderhandelingen en de definitieve wettekst. Wij volgens de evoluties rond dit thema uiteraard op en zullen hierover verder informeren zodra er meer nieuws is.

Wijzigingen overzeese sociale zekerheid

Een Koninklijk Besluit heeft de tarieven en schalen voor de overzeese sociale zekerheid vanaf 1 april 2017 gewijzigd.

Het systeem van overzeese sociale zekerheid wordt vaak toegepast voor Belgische werknemers die gaan werken in een niet-EU land waarmee België geen socialezekerheidsverdrag heeft afgesloten. Deze werknemers kunnen niet meer onderworpen blijven aan het klassieke Belgische socialezekerheidssysteem en de overzeese sociale zekerheid blijkt dan vaak een waardig alternatief om bepaalde dekkingen te behouden (bv. opbouw pensioenrechten, overlijdensdekking, geneeskundige verzorging, vermijding van wachttijden,…).

Het systeem van overzeese sociale zekerheid blijft bestaan, maar volgende aanpassingen worden voorzien:

  • voortaan worden uniseks sterftetafels gebruikt.
  • teneinde het financieel evenwicht van de sociale zekerheid te garanderen, wordt de intrestvoet voor de opbouw van pensioenrechten verlaagd van 3,75% naar 2%.
  • zowel de maandelijkse minimum- als maximumbijdragen van de algemene regeling worden verhoogd. Tot en met 31 maart 2017 bedroeg de maandelijkse minimumbijdrage 249,50 EUR, vanaf 1 april werd die verhoogd tot 312,50 EUR. De maandelijkse maximumbijdrage verhoogt van 998,55 EUR naar 1.897,25 EUR.

Voor werkgevers die momenteel het minimumbedrag betalen, wordt de bijdrage van 249,50 EUR automatisch verhoogd naar 312,50 EUR. Werkgevers die momenteel een hoger bedrag dan het minimumbedrag betalen, zullen het huidige bedrag behouden tenzij aan de socialezekerheidsinstanties uitdrukkelijk gevraagd wordt om de bijdragen te verhogen.

Let wel, indien u uw bijdragen behoudt op het huidige niveau, is het belangrijk er rekening mee te houden dat de hoogte van het pensioen voor de nieuwe stortingen vanaf 1 april 2017 aanzienlijk zal dalen, voornamelijk door de daling van de intrestvoet van 3,75% naar 2%.