Een sterk octrooi vraagt een goede verzekering

Het Europees Octrooibureau (EOB) heeft zijn statistieken voor 2017 gepubliceerd. De Belgische dossiers munten uit in degelijkheid. Een sterk octrooi vraagt ook een goede verzekering: Vanbreda ontwikkelde een polis die u helpt om uw rechten te vrijwaren in geval van een inbreuk of een geschil.

Een sterk octrooi vraagt een goede verzekering

Degelijkheid van Belgische dossiers

Het aantal toegekende Belgische octrooien lag vorig jaar 9,1 procent hoger. Logischerwijze volgt dat getal met enige vertraging het aantal aanvragen, maar de stijging van het aantal toegekende Belgische octrooien sinds 2013 is veel sterker (+65%) dan de stijging van het aantal aanvragen (+14,5%). Dat is een aanwijzing voor de degelijkheid van de Belgische dossiers.

Ongeveer 19 procent van de Belgische aanvragen kwam uit de medische, de biotech- en de farmasector. Dat is een stijging met 2 procentpunten. 64 procent van het aantal aanvragen komt uit Vlaanderen. Vlaanderen staat daarmee op de dertiende plek van de Europese regio’s, even hoog als België in de landenklassering.

De topper in het aantal octrooiaanvragen bij de EOB was vorig jaar Solvay (355), voor Imec (191), Umicore (79), Melexis (53) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (45). De Ugent diende 40 aanvragen in, vijf meer dan de KU Leuven.

Bescherm uw intellectuele eigendom

De voorsprong op de concurrenten bewaart u niet alleen door uw intellectuele eigendom te registreren, maar ook door uw octrooi te beschermen. Met de verzekering Intellect Protect ontwikkelde Vanbreda Risk & Benefits een polis die u helpt om uw rechten te vrijwaren in geval van een inbreuk of een geschil.

Die polis beschermt uw bedrijf als het aansprakelijk wordt geacht voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, maar dekt ook de kosten die u maakt om zelf een vordering in te stellen tegen een bedrijf dat uw eigendomsrechten heeft geschonden.

Wij zijn er voor u.

Hebt u vragen over dit product of wenst u uw risico’s beter in te schatten? Contacteer ons via 03 217 62 80 of intellectprotect@vanbreda.be. Op basis van een korte vragenlijst evalueren wij uw risico. Bovendien adviseren onze specialisten u tijdens een assessment over de haalbaarheid van een claim.