Elk decennium een nieuw risico: van cyber naar drones en zelfrijdende wagens

De bedrijfswereld is voortdurend in verandering en ook de context waarin ondernemers zaken doen wijzigt steeds opnieuw. Die evolutie brengt nieuwe risico’s met zich mee waar de verzekeringswereld gepaste oplossingen moet voor uitwerken. Wie enkele stappen terug in de tijd zet, ontdekt algauw dat ruwweg in elk nieuw decennium een nieuw type verzekering het levenslicht zag. En die trend zet zich ook verder in de toekomst.

Elk decennium een nieuw risico: van cyber naar drones en zelfrijdende wagens

Onder impuls van een bloeiend economisch klimaat werd in de jaren tachtig duidelijk dat bedrijven steeds groter werden. Enorme kapitaalconcentraties gingen hiermee gemoeid. Het was echter diezelfde omvang die hen parten speelde wanneer ze na een forse brand opnieuw overeind trachten te krabbelen. Natuurlijk waren ze verzekerd voor de materiële schade die ze hadden geleden. Maar voorts werd er geen rekening mee gehouden dat het tijd vergde om nieuwe bedrijfsgebouwen op te richten. Tegen de tijd dat ze zover waren en de productie konden hervatten, had hun vroegere clienteel elders onderdak gevonden. Het bankroet liet dan ook niet lang op zich wachten.

Vanbreda reageerde door – naast de klassieke brandverzekering – een verzekering voor bedrijfsschade te lanceren. Dit type verzekering ging als een levensverzekering voor bedrijven fungeren. Het hielp hen om die periode na een brand door te komen. Lang niet elke ondernemer zag hier meteen de meerwaarde van in, maar de tijd wees uit dat bedrijven die hierop intekenden sterker uit zo’n ongemeen harde tegenslag kwamen.

In de jaren negentig was het de polis bestuurdersaansprakelijkheid die de aandacht trok en voor snoeiharde kritiek zorgde. Met deze polis konden bestuurders zich voortaan indekken tegen de gevolgen van beleidsfouten. De eerste reacties waren echter weinig enthousiast. Klanten zagen het als een polis op maat van de grote multinationals, het was geen verzekeringsproduct waar zij baat bij hadden.

Maar in diezelfde periode wijzigde de wetgeving grondig en zo ontstonden steeds meer rechtsgronden op basis waarvan een bestuurder aansprakelijk kon worden gesteld. Als koploper op de Belgische markt zag Vanbreda dit nieuwe risico opdoemen. Vandaag is deze polis bestuurdersaansprakelijkheid uitgegroeid tot een standaardverzekering die zijn meerwaarde ettelijke malen heeft bewezen.

Dioxinecrisis

Het was dan weer de dioxinecrisis die in de jaren 2000 aantoonde dat de klassieke polis voor productaansprakelijkheid voor een voedingsbedrijf onvoldoende was. De overheid sprong deze bedrijven destijds ter hulp en voorkwam dat de Belgische voedingssector gedecimeerd werd. Maar de ravage bleef groot in de Belgische voedingssector.

In de verzekeringswereld reageerde Vanbreda met een verzekering recall en contaminatie. Voedingsbedrijven konden zich zo indekken voor de eigen financiële schade die geleden werd wanneer producten dienden teruggeroepen te worden. In de jaren die volgden deed de ene voedingscrisis na de andere zich voor. Gelukkig konden voedingsbedrijven zich voortaan met deze polis beschermen tegen de gevolgen van contaminatie. De polis groeide zo uit tot een standaardverzekering in de sector.

Verdubbeling cyberpolissen

Vandaag stellen we vast dat een samenleving zonder cyberverzekering ondenkbaar is geworden. In 2013 was de cyberpolis nog een gloednieuw product op de Belgische markt, maar intussen is het aantal online processen in de bedrijfswereld almaar toegenomen en staan de risico’s niet langer ter discussie.

In 2016 brak de cyberverzekering definitief door. Maar ook het voorbije jaar constateren we bij Vanbreda, in vergelijking met 2016, opnieuw een verdubbeling van het aantal afgesloten cyberpolissen.

Bovendien zet ook Europa met de GDPR cyberveiligheid hoog op de agenda: bedrijven die niet in regel zijn met de nieuwe privacywetgeving, riskeren immers fikse boetes. Deze administratieve boetes, maar ook alle kosten in het kader van de meldingsplicht, zijn vandaag verzekerbaar in een cyberpolis.

trends in verzekeringen

Drones en zelfrijdende auto’s beheersen de toekomst

En wat brengt de toekomst? De kans is groot dat tegen 2020 een verzekering voor drones een standaardpolis is geworden. De cijfers over de stijgende populariteit van drones zijn sprekend. In de Verenigde Staten worden vandaag naar schatting 600.000 drones ingeschakeld voor commerciële of professionele doeleinden. In Nederland zijn er dat 150.000 en ook in ons land wordt de drone steeds vaker ingezet door bedrijven.

Het gebruik van drones leidt niet alleen tot meer mogelijkheden, het gaat ook onvermijdelijk gepaard met meer ongevallen of inbreuken op de privacy. Vandaag worden dekkingen voor drones vaak ingelast in de polis burgerlijke aansprakelijkheid, maar nu al staat vast dat er binnenkort specifieke polissen voor drones onderschreven kunnen worden.

Als we nog dieper in onze glazen bol kijken, zien we tegen 2030 verzekeringen voor robotics en zelfrijdende auto’s opduiken. Volgens sommige trendwatchers zullen zelfrijdende auto’s zelfs al sneller de commerciële markt veroveren. En dat zal een enorme impact hebben op de verzekeringswereld: één keer de computer het stuur overneemt, is immers niet langer de bestuurder aansprakelijk voor een ongeval, maar wel de constructeur van de wagen.

Een ding is zeker: de toekomst brengt voldoende veranderingen mee om de verzekeringssector scherp en alert te houden. Wij volgen de trends verder op en denken mee na over gepaste oplossingen voor de risico’s van morgen.

Gerrit Mets