Herstelkosten auto’s stijgen: bedrijven kiezen voor Smart Repair

Herstelkosten van auto’s schieten de hoogte in onder impuls van nieuwe technologieën. Deze evolutie leidt tot een toenemende vraag naar alternatieve herstelmethoden. Steeds vaker wordt gekozen voor Smart Repair, een revolutionaire techniek die het beschadigde onderdeel van een wagen herstelt in plaats van het volledig te vervangen. Smart Repair houdt voor u als bedrijf voordelen in: uw wagen is sneller en goedkoper opnieuw rijklaar en uw verzekeringspremie blijft onder controle.

Herstelkosten auto’s stijgen: bedrijven kiezen voor Smart Repair

We hebben eerder geschreven over de stijgende herstelkosten van auto’s (zie artikel). Met de optimalisatie van de schadelast als topprioriteit, zijn veel verzekeraars en fleetmanagers continu op zoek naar alternatieve methoden om de herstelkost zo veel mogelijk te beperken. Deze zoektocht brengt hen enerzijds bij preventie en anderzijds bij Smart Repair.

We staan graag stil bij deze laatste – relatief nieuwe – term in de auto-industrie die tot op heden vooral door grotere garages wordt toegepast. De revolutionaire technologie waar Smart Repair voor staat, stelt mechaniciens in staat om het beschadigde onderdeel van het voertuig te herstellen in plaats van dit onderdeel te vervangen. Momenteel wordt Smart Repair vooral hiervoor toegepast, evenals voor het uitblutsen zonder te spuiten en spot repair (dus slechts een stukje vervangen).

De voordelen van deze nieuwe methode voor bedrijven zijn duidelijk:

  • De herstelling van een onderdeel kost u minder dan de vervanging van het volledige onderdeel. Smart Repair biedt soelaas bij een cosmetische schade zoals een deuk in de bumper.
  • Het voertuig behoudt zijn oorspronkelijke kwaliteit en structuur en heeft hierdoor een hogere verkoopwaarde.
  • Er worden minder arbeidsuren in rekening gebracht, omdat de doorlooptijd in de garage wordt verkort. Het aantal one day repairs zit bovendien in de lift: dit wordt door Carglass momenteel op 20% ingeschat.
  • Ook het comfort van de medewerker gaat er hierdoor flink op vooruit, aangezien hij/zij minder lang op zijn/haar herstelde voertuig hoeft te wachten. Soms kan de medewerker zelfs ter plaatse wachten tot de herstelling is uitgevoerd. De meeste verzekeringspolissen, alsook sommige herstellers of leasingmaatschappijen, bieden weliswaar nog een vervangvoertuig aan voor de duur van de herstelling waardoor de impact op deze kost momenteel eerder beperkt is.
  • Verzekeraars kunnen hun kosten eveneens drukken door slechts een herstelling uit te voeren in plaats van een volledige vervanging. Dit heeft invloed op uw schadestatistiek en bijgevolg ook op uw verzekeringspremie.

Het hoeft bijgevolg niet te verbazen dat steeds meer bedrijven vragende partij zijn om de mogelijkheden van Smart Repair verder uit te spitten.

Toekomstvisie

We merken dat de klassieke verzekeringsoplossingen nog niet volledig zijn aangepast aan de nieuwe herstelmethoden. Zo zijn de vrijstellingen in de vlootpolis bijvoorbeeld nog ongewijzigd. Investeren in alternatieve herstelmethoden is weliswaar een must. De verwachting is immers dat de automobielsector nog meer inzet op technologische snufjes en die meer de regel worden dan de uitzondering. Getuige de opkomst van steeds autonomere voertuigen.

Wat de impact van zelfrijdende wagens zal zijn op de schadestatistieken van uw bedrijf is vandaag moeilijk in te schatten. Experts zijn er wel van overtuigd dat het aantal schades een stuk lager zal liggen. Mark Pecqueur, professor autotechnologie aan de Thomas More Hogeschool: “Uit wetenschappelijke studies blijkt dat autonome voertuigen minder vaak betrokken zullen zijn bij ongevallen. Sommige onderzoekers voorspellen zelfs dat het aantal dodelijke ongevallen met meer dan 95% gereduceerd kan worden.”

Vanbreda zet nu reeds sterk in op Smart Repair en biedt deze techniek standaard als alternatief aan in haar dienstverlening. Wij bekijken schade bovendien niet als een losstaande business, maar integreren deze in een integrale vlootbenadering, waarin kost- en procesefficiëntie centraal staan.

Erik Blankaerts

Wij zijn er voor u.

Wij werken graag een vlootpolis uit op maat van uw bedrijf. Voor meer info contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 55 07 of via e-mail: vlootverzekering@vanbreda.be.