De nieuwe IBP-wet komt eraan

Er komt binnenkort een aanpassing van de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (afgekort IBP of anders genaamd 'pensioenfondsen'). De wijziging van de wetgeving is een gevolg van de omzetting van de IORP II-richtlijn van 14 december 2016. Het wetsontwerp werd hiertoe op 20 december 2018 goedgekeurd door het Parlement. We geven u een inzicht in de belangrijkste wijzigingen.

De nieuwe IBP-wet komt eraan

1. Grensoverschrijdende activiteiten

Het wetsontwerp voorziet in een procedure voor grensoverschrijdende overdrachten.

2. Governance

De nieuwe wetgeving voorziet in 4 sleutelfuncties die binnen een pensioenfonds dienen te worden opgenomen:

  • de risicobeheersfunctie (NIEUWE functie)
  • een actuariële functie (niet nodig wanneer het pensioenfonds enkel vastebijdrageplannen beheert)
  • een compliance functie
  • een interne audit functie

De risicobeheersfunctie is nieuw en het belang ervan mag niet onderschat worden. Er wordt in de nieuwe wetgeving de nodige aandacht besteed  aan het risciobeheerssysteem en een pensioenfonds zal op regelmatige tijdstippen een eigen-risico beoordeling dienen te doen.

3. De informatievereisten

Het nieuwe wetsontwerp legt bijkomende informatievereisten op. Elk bestaand pensioenfonds zal haar huidige informatie- en communicatiebeleid moeten nakijken en eventueel aanpassen in lijn met de nieuwe opgelegde vereisten.

De wetgever heeft in overgangsmaatregelen voorzien voor de bestaande pensioenfondsen, die de risicobeheersfunctie dienen in te vullen tegen 31 december 2019. Sleutelfuncties die vandaag reeds zijn ingevuld mogen nog verdergezet worden tot 31 december 2020. Daarna worden de verantwoordelijken herbenoemd of worden nieuwe verantwoordelijken aangeduid conform de voorgeschreven procedures.

Saskia Defreyne

Wij zijn er voor u.

Voor meer informatie contacteer ons op het telefoonnummer 03 217 67 67 of via e-mail: ebservices@vanbreda.be.