Intellect Protect helpt octrooien te beschermen

Belgische kmo’s besteden steeds meer budget aan de bescherming van hun intellectuele eigendom. Maar deze rechten ook effectief afdwingen, blijkt vaak geen sinecure. Vanbreda Risk & Benefits en Gevers, het leidende Europese kantoor inzake intellectueel eigendom, brengen daarom een specifiek verzekeringsproduct op de markt dat bedrijven die internationaal willen groeien toelaat hun intellectuele eigendom maximaal te beschermen.

Intellect Protect helpt octrooien te beschermen

Intellectueel eigendom beschermen is een noodzaak voor bedrijven met internationale ambities. Die les hebben Belgische bedrijven begrepen. Uit het Vlaams indicatorenboek blijkt dat met een verzesvoudiging op 30 jaar tijd het aantal octrooiaanvragen sterk toeneemt.

Hoe meer bedrijven zich echter op de internationale markt begeven, hoe vaker zij voor onaangename verrassingen komen te staan. Een octrooi-aanvraag vergt algauw een investering van zo’n €50.000, maar om IP in landen als China of de Verenigde Staten effectief af te dwingen, lopen de kosten snel nog hoger op. “Een procedure inzake intellectuele eigendom in de VS kost algauw enkele honderdduizenden euro’s. Dat is voor veel kmo’s geen haalbare kaart. Intellectuele eigendomsrechten zijn dus vaak wel beschermd op papier, maar niet in de praktijk”, aldus Steven De Keyser, CEO van Gevers.

“Daarnaast brengt het internationaal zakendoen met zich mee dat een derde partij kan beweren dat je zijn intellectueel eigendomsrecht hebt geschonden”, zegt Jan Van Hecke, Deputy Director bij Vanbreda Risk & Benefits. “De kosten, zowel op vlak van verdediging als mogelijke veroordeling tot betaling van schade, kunnen zeer hoog oplopen.”

Oplossing voor innovatieve kmo’s

Met de nieuwe verzekering bieden Vanbreda Risk & Benefits en Gevers nu wereldwijde bescherming van intellectuele eigendom. De basiswaarborg, de financiële bescherming bij inbreuken van intellectuele eigendom van derde partijen, wordt dankzij deze verzekering uitgebreid met een waarborg voor de kosten gemaakt om de eigen intellectuele eigendomsrechten af te dwingen. In dat laatste geval dekt het product zowel de schade en verdedigingskosten bij IP-claims van derden als de kosten voor de gerechtelijke procedure en de advocatenkosten bij het afdwingen van de eigen intellectuele eigendom.

De nieuwe verzekering richt zich niet alleen tot de kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook tot de grote ondernemingen, waar het bewustzijn van de risico’s verbonden aan intellectuele eigendomsrechten groter is, maar de kennis omtrent een verzekeringsoplossing vaak beperkt.

“Tot voor kort lag onze focus op de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van grote ondernemingen”, verklaart Jan Van Hecke. “Gevers heeft ons kunnen overtuigen om ook een oplossing aan te bieden voor de Belgische kmo’s, met naast een bescherming tegen IP-claims van derden ook een waarborg voor kosten om de eigen intellectuele eigendomsrechten af te dwingen. De bijdrage van Gevers bij het analyseren van het risico tijdens de onderschrijvingsprocedure zal een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de uiteindelijke premie van de polis, de acceptatie van het risico en de bepaling van waarborgsom en vrijstelling.”

Wij zijn er voor u.

Klik hier voor meer informatie over Intellect Protect.