Loonsverhoging 1,1% (PC 200): bied uw medewerkers een employee benefit

De loonsverhoging van 1,1% die werd afgesproken in het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) kan in bepaalde gevallen ook omgezet worden in een employee benefit. Check via onderstaand overzicht of uw medewerkers in aanmerking komen om hun opslag om te zetten in bijvoorbeeld een ziektekosten- of een groepsverzekering.

Loonsverhoging 1,1% (PC 200): bied uw medewerkers een employee benefit

Het PC 200 omvat meer dan 50.000 werkgevers die samen meer dan 400.000 bedienden tewerkstellen in grote sectoren als de industrie, de bouw, de handel en de diensten. Het nieuwe sectorakkoord 2019-2020 voor dit paritaire comité voorziet in een verhoging van de reële maandlonen met 1,1% vanaf 1 september 2019.

“Ondernemingen hebben echter ook de mogelijkheid om deze loonsverhoging aan te wenden voor een gelijkwaardig voordeel”, zegt Trees Dierickx, Deputy Director Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits. “Zo kunnen ze hun medewerkers in plaats van opslag ook een groepsverzekering, een ziektekostenverzekering hospitalisatie of een verzekering ambulante kosten aanbieden.”

De concrete invulling van de loonsverhoging van 1,1% is afhankelijk van de huidige regelingen inzake aanvullende pensioenen die mogelijk al bestaan binnen uw bedrijf. Onderstaande tabel geeft u een handig overzicht van welke mogelijkheden uw bedrijf heeft om de loonsopslag zo optimaal mogelijk te benutten:

(*) Een gelijkwaardig voordeel is bv. maaltijd- of ecocheques, groepsverzekering, ziektekostenverzekering hospitalisatie of ambulante kosten,…

Indien u de loonsverhoging van 1,1% wenst om te zetten in een gelijkwaardig voordeel, dient u ons inziens uiterlijk begin september 2019 dit te melden aan uw sociaal secretariaat (om te vermijden dat zij automatisch een loonsverhoging doorvoeren).

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de employee benefits die u via de loonsverhoging in PC 200 kunt aanwenden? Dan helpt uw account manager u graag verder of kunt u ons bereiken via ebservices@vanbreda.be.