Maritieme oorlogsverzekeringen: blijvende impact op premies door onrust in Midden-Oosten

De aanslagen op zes tankers in de Verenigde Arabische Emiraten in mei 2019 en in de Golf van Oman een maand later zorgden voor deining in de maritieme verzekeringssector. Ook de aanval op de olie-infrastructuur van Saudi-Arabië had een sterke weerslag. Welke impact hebben dergelijke oorlogsrisico’s een half jaar later nog op de maritieme oorlogsverzekeringen? Dirk Olyslager (CEO) en Walter Justers (General Manager) van Vanbreda Proteus maken een stand van zaken op.

Maritieme oorlogsverzekeringen: blijvende impact op premies door onrust in Midden-Oosten

1) Welk effect heeft de instabiliteit in het Midden-Oosten op de maritieme oorlogsverzekeringen?

Dirk Olyslager: “Er is een aanzienlijke impact op deze verzekeringen door de incidenten. De aanslagen in mei leidden ertoe dat verzekeraars de hele Arabische Golf en de Golf van Oman tot oorlogsgebied hebben uitgeroepen. Na de aanvallen in de Golf van Oman in juni schoten de premies voor oorlogsverzekeringen voor olietankers de hoogte in. Intussen is er een lichte correctie geweest, maar de premies zijn nog steeds zeer aanzienlijk. Als gevolg van de uitzonderlijke instabiliteit hebben we bovendien voor het eerst gemerkt dat ook de ladingverzekeraars bijpremies hebben gevraagd. Deze bijpremies betekenen een belangrijke meerkost en ze zijn vandaag nog steeds in voege.”

2) Wat houden die bijpremies precies in?

Dirk Olyslager: “Een maritieme oorlogsrisicoverzekering bestaat uit een (lage) vaste jaarpremie.  Maar voor transits  door risicogebieden kunnen verzekeraars ook onmiddellijk (hoge) bijpremies vragen in functie van de risicoperceptie. Lloyd’s, marktleider in oorlogsrisico-polissen, heeft zijn premies na de aanslagen in de Golf van Oman binnen 24 uur tijd vertienvoudigd. Nieuwe incidenten die elkaar opvolgden voedden deze tendens, zoals de drone- en raketaanvallen op raffinaderijen in Saudi Arabië en tankers in de Rode Zee. De verzekeringspremies komen daardoor onder druk te staan en zullen hoogstwaarschijnlijk in 2020 hoog blijven.”

3) Kunnen de rederijen de stijgende premies doorrekenen aan hun klanten (= de bevrachters)?

Walter Justers: “Ja, de contracten tussen de rederijen en de bevrachters zijn zo opgesteld dat de bijpremie en voorwaarden onderhandeld worden door de makelaar van de rederij. Die rekent deze vervolgens door aan de bevrachter, dit wil zeggen de partij die de lading onder controle heeft. Sommige bevrachtingsovereenkomsten leggen daaromtrent beperkingen op, bijvoorbeeld dat de bijpremie in lijn moet liggen met wat de Lloyd’s markt aanrekent.”

4) Welke verzekeringen sluit een rederij die internationaal maritiem transport organiseert doorgaans af?

Dirk Olyslager: “De twee voornaamste scheepsverzekeringen zijn:

  • Een aansprakelijkheidsverzekering (= Protection & Indemnity of P&I) waarop een rederij beroep kan doen wanneer haar schip  schade veroorzaakt aan derden (bijvoorbeeld andere schepen, haveninstallaties, lading of passagiers en bemanning, milieuverontreiniging, enzovoort).
  • Een verzekering voor de eigen schade (= Hull & Machinery of H&M), waar de  schade aan het schip  en andere eigendom van de rederij aan boord onder vallen.

We merken hierbij wel op dat bovenvermelde verzekeringen oorlogsrisico’s uitsluiten waardoor de rederij hiervoor een aparte specifieke polis dient af te sluiten.”

5) Is het nu moeilijker om maritieme risico’s te verzekeren?

Dirk Olyslager: “Er is doorgaans voldoende capaciteit om oorlogspolissen voor schepen te plaatsen bij gespecialiseerde verzekeraars. De premies voor reizen naar het Midden-Oosten en voornamelijk de Arabische Golf blijven aan de hoge kant omwille van de gespannen situatie tussen Iran aan de ene kant en de US en Saudi-Arabië aan de andere kant. Hoewel aanslagen door middel van mijnen of andere explosieven het voornaamste gevaar uitmaken, lopen schepen nog andere risico’s zoals bijvoorbeeld confiscatie. Een voorbeeld hiervan is de recente inbeslagname door Iranese militaire vaartuigen van twee schepen die onder Britse vlag varen. Het is onze taak als makelaar om ervoor te zorgen dat cliënten die schepen in risicozones inzetten, afdoende zijn ingedekt tegen mogelijke risico’s.”

6) Wordt de bemanning van een schip extra verzekerd wanneer zij door een gebied met hoog risico varen?

Walter Justers: “De dekking voor de bemanning is opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering (P&I). Een bemanning krijgt doorgaans ook een bonus wanneer zij door risicogebied varen. Ze hebben op dat ogenblik twee opties: ze krijgen de mogelijkheid om het schip te verlaten of ze aanvaarden een zogenaamd ‘bibbergeld’. Er kan bovendien een kidnap & ransom-polis worden afgesloten die dekking verleent voor losgeld, tijdverlies en kosten wanneer een bemanning wordt gegijzeld. Dergelijke verzekering wordt meestal afgesloten voor reizen in piratenzones, zoals de Golf van Aden en de Golf van Guinea.”

7) Tot slot: organiseren rederijen zich vandaag anders door deze incidenten? Mijden zij deze onstabiele regio nu?

Dirk Olyslager: “Sommige rederijen hanteren momenteel inderdaad een afwachtende houding tegenover acute risico’s en wachten bijvoorbeeld een aantal weken na elke nieuwe aanslag om in de Arabische Golf te laden. De eerste 48 uur na een incident is er doorgaans veel onzekerheid over de feiten, die gevoed worden door geruchten. Door de aanwezigheid van scheepspatrouilles onder het commando van internationale allianties, stabiliseert de situatie na een tijdje en zullen rederijen (onder bijkomende veiligheidsmaatregelen) opnieuw in deze regio varen. Er is voor zover bekend één cruise line die besloten heeft om de Arabische Golf te vermijden. Hun beslissing lijkt ons evident.”

Dirk Olyslager
Walter Justers

Wij zijn er voor u.

Hebt u interesse in advies op maat van uw maritieme verzekeringen? Dan helpen onze experts u graag verder. Contacteer ons op 03 401 00 33 of via e-mail: dirk.olyslager@proteusrs.com of walter.justers@proteusrs.com.