Wat is het nut van een polis Omnium Dienstopdrachten?

Voor de schade aan de eigen wagen kan uw werknemer bovenop zijn eigen BA-polis Auto een beroep doen op de polis Omnium Dienstopdrachten van uw bedrijf.

Bij een auto-ongeval tijdens een dienstopdracht met uw eigen wagen brengt u schade toe aan derden, Dit kan uw bonus/malus doen stijgen.

Onlangs kregen we volgende vraag van een cliënt:

“Eén van onze werknemers reed in onze opdracht met zijn eigen wagen en veroorzaakte een ongeval. Er was gelukkig enkel materiële schade aan beide wagens. Klopt het dat de bonus/malus van onze werknemer steeg, hoewel wij een verzekering Omnium Dienstopdrachten onderschreven hebben?”

Vooraleer we hierop een antwoord formuleren, zetten we de verschillende factoren even op een rijtje.

Wat is een Omnium Dienstopdrachtenpolis precies?

Een omnium dienstopdrachten polis is een supplementaire dekking voor de schade toegebracht aan een voertuig van de werknemer die in opdracht van de werkgever een verplaatsing maakt met de eigen wagen. Dit houdt in dat leasingvoertuigen (onderschreven door de verzekeringsnemer) en bedrijfsvoertuigen niet in aanmerking kunnen komen.

Dergelijke polis is geen wettelijk verplichte verzekering. Het staat de werkgever dus vrij deze dekking al dan niet voor zijn werknemers af te sluiten.

Let op voor de specifieke beperkingen in uw Dienstopdrachtenpolis

Niet alle Dienstopdrachtenpolissen zijn dezelfde. Er zijn altijd beperkingen en die kunnen verschillen naargelang de onderschreven polis en de verzekeraar. Sommige Dienstopdrachtenpolissen verlangen bv. het opstellen van een PV binnen acht dagen, voor andere is de frequentie van de dienstopdrachten beperkt etc.

Het is daarom van groot belang dat elk bedrijf dit op maat van hun specifieke situatie en voor hun werknemers laat aanpassen, en dit in samenspraak met uw makelaar in detail bekijken voor ondertekening van de polis.

De mogelijkheden en gevolgen van een Omnium Dienstopdrachten

Om alle onduidelijkheid weg te nemen, vatten we de mogelijkheden en gevolgen voor de betrokken persoon even samen aan de hand van een concreet voorbeeld.

De heer X rijdt de wagen van mevrouw Y aan.
De heer X reed op dat moment in opdracht van zijn werkgever.

Het is belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen schade aan derden en schade aan de eigen wagen van de werknemer (de heer X):

  • Schade aan derden activeert het luik Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto van de persoonlijke BA-verzekeraar van de heer X.
  • Schade aan de eigen wagen activeert het luik Omnium Dienstopdrachten van de heer X.

A. Schade aan derden

Schade aan derden moet u altijd aangeven op de (wettelijk verplichte) polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto van de verzekeringsnemer van de wagen.

Aangezien hier zijn/haar eigen BA-verzekeraar tussenkomt, kan hiervoor geen beroep gedaan worden op een polis Omnium Dienstopdracht.

De aangifte op de eigen BA-polis Auto heeft dus mogelijk een effect op de bonus/malus van de werknemer in kwestie.

Concreet: de heer X vult het schadeformulier in en bezorgt dit aan zijn eigen persoonlijke autoverzekeraar. (Mevrouw Y zal eveneens kopie aan haar BA-verzekeraar bezorgen)

B. Schade aan de eigen wagen

Bij schade aan de eigen wagen kan de werknemer na akkoord van de werkgever aangifte doen op de polis Omnium Dienstopdrachten. Uiteraard is het de taak van de werkgever om misbruik tegen te gaan en de polis enkel te hanteren voor ongevallen die in aanmerking komen.

Als aan de polisvoorwaarden voldaan wordt, zal de verzekeraar van de werkgever tussenkomst verlenen en dit uiteraard volgens de onderschreven polisvoorwaarden. De polis Omnium Dienstopdrachten is een extra voordeel voor de werknemer.

Het geeft de werknemer een extra waarborg in geval van een dienstverplaatsing, bovenop zijn eigen BA-polis Auto.

Wettelijk gezien is de betrokken persoon vrij om te kiezen op welke polis de schade aangegeven wordt. Maar aangezien de Omnium Dienstopdrachten een aanvullende dekking is, treedt deze polis doorgaans pas in werking nadat men eerst de eigen persoonlijke waarborgen (eigen BA-polis auto) heeft uitgeput. Zo beperkt u als werkgever de schadefrequentie op de polis Omnium Dienstopdrachten, en vermijdt u mogelijk een negatieve schadestatistiek en bijhorende premieverhoging.

Concreet: de heer X bezorgt het schadeformulier eveneens aan zijn werkgever, die het aan de verzekeraar Omnium Dienstopdrachten zal bezorgen.

visual_polis_omnium_dienstopdracht

En wat met de vrijstellingen?

Stel: uw werknemer doet een beroep op zijn eigen omniumverzekering. Aangezien de polis Omnium Dienstopdrachten (cfr. voorwaarden van de polis) een supplementaire dekking is, kan de verzekeraar eveneens tussenkomen om het verschil in vrijstelling met de eigen omniumverzekeraar te vergoeden. De vrijstelling van de Omnium Dienstopdrachten blijft dan wel van toepassing.

Concreet: de vrijstelling van de polis Omnium Dienstopdrachten van de werkgever van de heer X bedraagt 500 EUR. De vrijstelling van zijn eigen autoverzekeraar is 1.000 EUR. De heer X kan dus 500 EUR recupereren via de polis Omnium Dienstopdrachten.

Het antwoord op de vraag luidt dus: Als er bij een auto-ongeval tijdens een dienstopdracht met de eigen wagen van een werknemer sprake is van schade aan derden, kan dit inderdaad een effect hebben op de bonus/malus van de werknemer in kwestie.

Voor de schade aan de eigen wagen kan die werknemer bovenop zijn eigen BA-polis Auto een beroep doen op de Omnium Dienstopdrachten van zijn werkgever.

Wij zijn er voor u.

Indien u hieromtrent meer informatie wenst, contacteer ons dan gerust.