Recall- en contaminatieverzekering versus productaansprakelijkheidspolis

Als een voedingsbedrijf wordt geconfronteerd met een contaminatiecrisis, loopt het kostenplaatje al gauw op tot boven de 100.000 euro. Dat is een zware dobber, zeker als het voedingsbedrijf alleen beschikt over een klassieke polis voor productaansprakelijkheid. Deze verzekering schiet immers tekort in de bescherming van de vaak grote, financiële gevolgen die een contaminatiecrisis met zich meebrengt. Alleen een polis voor recall en contaminatie biedt de juiste dekking.

Recall- en contaminatieverzekering versus productaansprakelijkheidspolis

In dit artikel schreven we al dat het recall- en contaminatierisico bij voedingsbedrijven stijgt. Dit onder meer omdat zij steeds meer afhankelijk zijn van de instroom van grondstoffen door derde partijen en dat de overschrijding van één kwalititeitsnorm al kan leiden tot de contaminatie van een hele productievestiging.

Omdat geen enkel voedingsbedrijf 100% resistent is tegen dit soort risico’s is het uitwerken van een verzekeringsoplossing op maat cruciaal.  “Zeker omdat de kans op schade niet gering is”, zegt Frederik De Groote, Deputy Director bij Vanbreda Risk & Benefits en expert in contaminatierisico’s. “Een machineonderdeel dat in een productiebatch valt, het slecht reinigen van een machine of een aanpassing in het productieproces waardoor er een contaminatie ontstaat: het kan elk voedingsbedrijf overkomen.”

Klassieke productaansprakelijkheidsverzekering schiet tekort

De meeste voedingsbedrijven zijn voor schade aan derden naar aanleiding van een contaminatiecrisis beschermd via een productaansprakelijkheidsverzekering. Een onderneming moet zich echter bewust zijn dat deze polis niet de juiste bescherming biedt tegen alle financiële gevolgen bij een ernstige calamiteit.

Frederik De Groote: “De productaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen schade aan derden die veroorzaakt is door het onderneming zelf. De eigen bedrijfsschade en de schade aan derden die niet rechtstreeks veroorzaakt is door het voedingsbedrijf, worden niet terugbetaald. Onze cijfers tonen echter aan dat de schade aan derden gemiddeld slechts 25% van het totale schadebedrag vertegenwoordigt. 75% van het schadebedrag betreft schade aan de eigen onderneming. En die is helemaal niet gedekt in de klassieke polis productaansprakelijkheid, terwijl deze in de praktijk vaak oploopt tot boven de 100.000 euro.”

Als er bijvoorbeeld een schadelijke stof is aangetroffen in een grondstof waar uw voedingsbedrijf voor haar productie gebruik van maakt, moeten deze producten uit de winkelrekken verdwijnen. Bij zo’n terugroepactie (= recall) worden er via een productaansprakelijkheidsverzekering geen kosten terugbetaald, waardoor je als bedrijf met (vaak) grote financiële schade achterblijft.

Waarborgen recall- en contaminatiepolis reiken ver

De waarborgen van een recall- en contaminatieverzekering reiken veel verder dan die van een klassieke productaansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor biedt deze verzekeringsoplossing een voedingsbedrijf een betere bescherming als het geconfronteerd wordt met een contaminatie die een gevaar voor de volksgezondheid betekent en/of wanneer er een blokkering is van overheidswege.

Frederik De Groote: “Als de gecontamineerde producten zo snel mogelijk uit de winkelrekken gehaald moeten worden, neemt een recall- en contaminatiepolis alle kosten van dergelijke terugroepactie op zich. Daarnaast dekt het de kosten om de teruggeroepen producten te vervangen door gelijkwaardige producten. Verder neemt deze verzekering de rehabilitatiekosten op zich die gemaakt zijn om het bedrijfsimago te herstellen, evenals de bedrijfsschade die is opgelopen, de kosten van de analyse en de erelonen van de experts.”

Dienstverlening Vanbreda Risk & Benefits

Vanbreda Risk & Benefits is gespecialiseerd in het ontwikkelen van recall- en contaminatiepolissen op maat van de voedingsindustrie en specifieke deelsectoren binnen deze industrie.

Onze experts maken een grondige analyse van uw voedingsbedrijf, uw productieproces en de risico’s die verbonden zijn aan uw specifieke sector. Doordat we de volmacht hebben om snel en efficiënt te handelen bij een eerste melding van contaminatie, heeft een incident een minimale impact op uw voedingsbedrijf. We beschikken tot slot over gespecialiseerde schade-experts die zich uitsluitend toeleggen op recall- en contaminatieschades in de voedingssector.

Frederik De Groote

Wij zijn er voor u.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Frederik De Groote op frederik.degroote@vanbreda.be.