Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bouw: Vanbreda biedt polis samen met verplichte attesten aan

Op 9 juni is in het Belgisch Staatsblad de wet gepubliceerd omtrent de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw. De impact van de nieuwe regelgeving, die al in werking treedt op 1 juli 2018, is bijzonder groot. Vanbreda Risk & Benefits heeft daarom een totaaloplossing uitgewerkt waarin het afsluiten van de nieuwe verplichte polis en het verkrijgen van alle bijhorende attesten gebundeld zijn.

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bouw

De nieuwe wetgeving maakt het verplicht voor alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) om bij het bouwen of verbouwen van een gebouw bestemd voor bewoning een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De verplichte verzekering dekt de aansprakelijkheid van alle aannemers, architecten en andere bouwactoren gedurende tien jaar na aanvaarding van de werken voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan aantasten of kunnen aantasten.

De verzekeringsverplichting geldt voor werken waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning zal worden afgeleverd na 1 juli 2018.

Nieuwe administratieve verplichtingen

De nieuwe wet houdt voor de verschillende actoren in de bouw ook belangrijke administratieve verplichtingen in:

  • De aannemer, architect en de andere dienstverleners moeten beschikken over een verzekeringsattest voordat zij beginnen aan de werken. Zonder dit attest mogen de werken niet starten.
  • De architect is verplicht om na te gaan of alle nodige verzekeringsattesten aanwezig zijn. Doet hij dit niet, dan komt zijn beroepsaansprakelijkheid in het gedrang.
  • Ook de RSZ, de kredietverstrekker en de notarissen (bij een latere verkoop) dienen te controleren of de attesten voorhanden zijn.

Indien op bovenstaande verplichtingen een inbreuk wordt vastgesteld, kunnen strafrechtelijke boetes volgen van 26 tot 10.000 euro.

Vanbreda biedt totaaloplossing

Vanbreda Risk & Benefits is de Belgische marktleider op het vlak van verzekeringen in de bouw. Omdat de nieuwe tienjarige verzekering veel (administratieve) verplichtingen meebrengt voor alle bouwactoren, hebben wij een totaaloplossing uitgewerkt. Deze omvat drie belangrijke luiken:

    1. We gaan voor elke bouwactor op zoek naar de meest voordelige polis. Door onze schaalgrootte als marktleider, kunnen we bij de verzekeraars de beste waarborgen en prijzen onderhandelen.

2. We bekijken de verschillende verzekeringspolissen die van toepassing zijn op het bouwproject en passen deze in elkaar. Op die manier zorgen we ervoor dat er geen overlappingen zijn en dat kortingen kunnen worden toegekend op bepaalde polissen.

    3. Naast het aanbieden van de meest voordelige verzekeringspolis, stellen we ons ook garant om alle verplichte attesten proactief en eenvoudig aan te leveren aan onze klanten. Zo zorgen we niet alleen dat ze goed beschermd zijn, maar garanderen we ook dat ze in orde zijn met de nieuwe wetgeving, dat de werken geen onnodige vertraging oplopen door het ontbreken van de attesten en dat eventuele boetes vermeden worden.

Hebt u interesse in onze totaaloplossing rond de nieuwe verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector? Dan helpen onze experts u graag verder.

Bent u een kmo-bedrijf? Contacteer Laura Roelant (laura.roelant@vanbreda.be) of Eli Hemelaer (eli.hemelaer@vanbreda.be).

Bent u een overheidsdienst of een social profit-organisatie? Contacteer Céline Janssens via celine.janssens@vanbreda.be.

Wij zijn er voor u.

Hebt u hierover vragen of wilt u een oplossing op maat van uw bedrijf uitwerken? Contacteer ons op +32 3 217 55 53 of via e-mail: bouwen@vanbreda.be.