Uw brutoloon reduceren in een crisisperiode? Let op de valkuilen bij arbeidsongeschiktheid

In de huidige coronacrisis zijn er heel wat ondernemers die hun bruto verloning reduceren naar aanleiding van de oveheidsmaatregelen. In plaats daarvan kiezen ze voor fiscaalvriendelijke dividenden en liquidatiebonussen. Maar wat als u arbeidsongeschikt raakt en moet terugvallen op 80% van uw gereduceerd brutoloon?

Uw brutoloon reduceren in een crisisperiode? Let op de valkuilen bij arbeidsongeschiktheid

Koen Ausloos, gedelegeerd bestuurder bij Vanbreda Ausloos: “Bij het fiscaal optimaliseren van de contracten merken we de laatste maanden een sterke stijging van het aantal klanten dat haar brutoloon reduceert in het kader van de huidige coronacrisis.”

“Gebruik maken van dividenden en liquidatiebonussen is dankzij de overheidsmaatregelen vandaag goedkoper dan een klassieke verloning. Maar dit kan nefaste gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid”, zegt Koen Ausloos.

Arbeidsongeschiktheid en de zaakvoerder

Als u een verzekering voor gewaarborgd inkomen onderschreven heeft, zal u bij een periode van arbeidsongeschiktheid een vervangingsinkomen ontvangen dat tot 80% van uw brutoloon kan bedragen. “Een direct gevolg van het reduceren van uw verloning is dat u ook uw vervangingsinkomen reduceert als u door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken”, zegt Koen Ausloos. Voor een korte periode is dit niet onoverkomelijk maar wanneer er sprake is van langdurige afwezigheid zal dit ervoor zorgen dat u de hele periode een veel lagere uitkering zal ontvangen.

Arbeidsongeschiktheid en de vennootschap

Wanneer de zaakvoerder niet kan werken, zal ook de impact op de vennootschap niet gering zijn. Een bijkomend gevolg zou dan kunnen zijn dat er bij langdurige arbeidsongeschiktheid een forse daling is in de omzet omdat er niet meer kan worden gefactureerd naar de opdrachtgevers.

Het risico op een faillissement neemt toe in zo’n geval. Een omzetverzekering kan hiervoor een reddingsboei zijn.

Omzetverzekering voor de vennootschap

Een omzetverzekering fungeert voor een vennootschap als een gewaarborgd inkomen* met de vennootschap als begunstigde. Op die manier kan de vennootschap bij een periode van arbeidsongeschiktheid overleven en kunnen de genomen engagementen zoals verloning, afbetalingen, huurgelden, … verder uitbetaald worden.

In de omzetverzekering is men niet gebonden aan de fiscale limiet van 80% van de bruto verloning. Er kan tot 60% van de omzet (jaarlijkse facturatie aan uw opdrachtgevers) verzekerd worden. Deze verzekering is bovendien volledig fiscaal aftrekbaar.

Conclusie

Het brutoloon reduceren in crisisperiodes kan de vennootschap ontlasten maar men moet zich er ook van bewust zijn dat de gevolgen hiervan bij langdurige arbeidsongeschiktheid een serieuze impact kunnen hebben op het voortbestaan van de onderneming.

Een goede verzekering gewaarborgd inkomen voor de zaakvoerder is een eerste beschermende factor zodat u toch tot 80% van uw bruto verloning kan behouden.

Bijkomend zorgt de omzetverzekering ervoor dat de vennootschap zich aan haar engagementen kan houden.

Wenst u meer informatie?

Wilt u graag de voorwaarden en premies van onze verzekering gewaarborgd inkomen en/of de omzetverzekering kennen? Contacteer ons op 03/217.67.53 of jem@vanbreda.be.

 

 

*Vanaf 1500 EUR per jaar kan er een maandelijks vervangingsinkomen van 5.000 EUR voor de vennootschap voorzien worden.

Jesse Mertens