Arbeidsongeschiktheid: verzekering Gewaarborgd Inkomen steeds belangrijker

In De Tijd gaf onze Director Employee Benefits Marc Van kerckhoven toelichting over de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Het belang hiervan neemt toe omdat werknemers langer aan de slag moeten.

Arbeidsongeschiktheid: verzekering Gewaarborgd Inkomen steeds belangrijker

Marc Van kerckhoven, Director Employee Benefits: “De verhoging van de pensioenleeftijd leidt er enerzijds toe dat de periode waarin iemand arbeidsongeschikt langer wordt. Anderzijds neemt ook de kans op arbeidsongeschiktheid toe met de leeftijd.”