Proteus en Vanbreda werken verzekeringspolis uit voor autonome schepen

Autonome schepen vormen een belangrijk deel van de toekomst van de maritieme sector. Maar tegelijk is dit fenomeen zo nieuw, dat er voor de risico’s die deze onbemande vaartuigen lopen en veroorzaken nog geen oplossingen zijn op de bestaande verzekeringsmarkt. Proteus Risk Solutions en Vanbreda Risk & Benefits slaagden er toch in om samen met verzekeraar MS Amlin een polis op maat van het autonoom schip Mahi One te ontwikkelen.

Video testimonial

Pieter-Jan Note

mede-initiatiefnemer Project Mahi

Bekijk de videotestimonial >
VRB Spinner
Project Mahi is een privéproject van vier ingenieursvrienden die het idee kregen om een autonome, onbemande boot te bouwen die de Atlantische oceaan gaat oversteken. Tijdens deze overtocht zal de boot atmosferische en oceanografische data verzamelen zoals de hoeveelheid zuurstof die er in de oceaan opgelost is of het zoutgehalte.

“De oversteek van zo’n autonome boot is nog nooit gebeurd en dat zorgt voor moeilijkheden om een goede verzekeringsoplossing te vinden”, zegt mede-initiatiefnemer Pieter-Jan Note.

Wie is er aansprakelijk als er geen kapitein is?

Het is niet eenvoudig een verzekering te voorzien voor autonome schepen omdat de traditionele maritieme verzekeringsproducten nog niet getoetst konden worden aan de nieuwe aspecten van het autonome varenBij het autonome varen wordt de boot volledig bestuurd door een computer en komt er geen fysieke persoon aan te pas. De regelgeving rond varen is echter zo opgemaakt dat de kapitein van een schip aansprakelijk kan worden gesteld wanneer er bijvoorbeeld een aanvaring gebeurt. Omdat er op de boot Mahi geen kapitein aan boord is, is er in geval van schade dus vanzelfsprekend twijfel rond wie er aansprakelijk is. Verzekeraars hebben hier binnen hun huidige aanbod nog geen eenduidige oplossing voor.

Onze collega’s van Proteus Risk Solutions, de gespecialiseerde marinemakelaar die deels in handen is van Vanbreda Risk & Benefits, zijn specifiek met de ingenieursvrienden gaan samenzitten om zo samen naar oplossingen te zoeken. “We zijn uiteindelijk bij MS Amlin uitgekomen als verzekeraar, omdat we zagen dat zij dezelfde mindset hebben als Proteus”, vertelt Kristof Olyslager, Marine Insurance Broker bij Proteus. “Zij toonden zich bereid om mee te helpen om de risico’s van autonome schepen te analyseren en zo tot een gepaste dekking te komen.”

Verzekeringsoplossing voor autonome boten

Zowel Proteus en Vanbreda Risk & Benefits hebben oog voor de toekomst en kijken graag mee naar innovatieve projecten. “Wij denken dat de onbemande en autonome scheepvaart echt wel de toekomst gaat zijn,” verklaart Kristof Olyslager.

Proteus en Vanbreda staan vandaag al erg ver in het dekken van risico’s voor autonome boten. Zo kan Proteus de traditionele, maritieme verzekeringen aanbieden zoals de cascoverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering, samen met Vanbreda koppelen we dit aan een cyberriskcover en een E&O-verzekering. “Samen kunnen we dus een op maat gemaakte dekking voorzien voor autonome boten”, besluit Kristof Olyslager.

www.proteusrisksolutions.com

www.projectmahi.com