Nieuwe hervormde vennootschapswet goedgekeurd: wat zijn de gevolgen voor u als bestuurder?

Op 28 februari 2019 werd de nieuwe vennootschapswet gestemd in de kamer. Deze nieuwe wetgeving treedt in werking op 1 mei 2019. Wij leggen hieronder uit welke impact deze wetswijziging heeft voor u als ondernemer. Wat verandert er nu dat van belang is in de context van uw verzekering bestuurdersaansprakelijkheid?

Nieuwe hervormde vennootschapswet goedgekeurd: wat zijn de gevolgen voor u als bestuurder?

Het nieuwe insolventierecht

Vanaf 1 mei 2018 is de gedateerde faillissementswet en de wet rond de continuïteit van ondernemingen (de ‘WCO-wet’) samengesmolten tot een nieuw boek (de ‘Insolventie van ondernemingen’). Naast de verruiming van het toepassingsgebied naar VZW’s en stichtingen voert de wetgeving het principe van “wrongful trading” in als officiële aansprakelijkheidsgrond.

Dit betekent dat bestuurders persoonlijk, al dan niet samen, aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer zij de vennootschap, waarbij een faillissement niet meer af te wenden valt, bewust in stand hielden of verlieslatende activiteiten bleven verderzetten zonder vooruitzicht op verbetering.

Inperking aansprakelijkheid bestuurders

Een andere belangrijke wijziging in de nieuwe wet is het inperken van de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders. In de vorige wetgeving was er een onbeperkte aansprakelijkheid voor bestuurders. Men gaat de aansprakelijkheid beperken tot bepaalde bedragen (‘cap’). Deze bedragen situeren zich tussen 125.000 EUR en 12.500.000 EUR –   in functie van de grootte van de activa en omzet van de onderneming.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is echter slechts geldig in geval van “toevallige lichte fouten” en creëert een vals gevoel van veiligheid.

De nieuwe beperking geldt niet in volgende gevallen : Bij herhaaldelijke ( “niet toevallige”) lichte fouten, zware fout, bedrog, fraude, wettelijke garantieverplichtingen, fiscale schulden ( BTW, bedrijfsvoorheffing) en RSZ-schulden, zal er dus nog steeds een onbeperkte aansprakelijkheid toegerekend worden.

Invloed op verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

De noodzaak van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijft zeker een belangrijk element in de verzekeringspakket van uw onderneming. U beschermt als bestuurder uw privé vermogen.

Gezien de beperking in de aansprakelijkheid slechts geldt voor de toevallige lichte fouten en niet in de andere opgesomde gevallen, kan men stellen dat een bestuurder niet op beide oren kan slapen met deze nieuwe wetgeving.

Daarnaast dekt een D&O polis ook meer dan louter de schadevergoeding waartoe de bestuurder gehouden is. De verzekering dekt namelijk  ook de kosten die niet tot een aansprakelijkheidsbeperking behoren namelijk o.a. de verdedigingskosten en de onderzoekskosten, die hoog kunnen oplopen. Tot slot is het belangrijk te noteren dat voor de fouten gemaakt voor het ingang treden  van de nieuwe wetgeving in alle gevallen onbeperkte aansprakelijkheid blijft gelden en dat de voorgestelde ‘cap’ per schade-eis zal gelden.

Jonas Mannaerts