Ben ik ook als thuiswerker verzekerd voor de rit van thuis naar school en terug?

”Iedere dag maak ik op weg naar mijn werk een omweg om mijn twee zoontjes aan school af te zetten. Dat wordt aanzien als arbeidsweg. Maar wat als ik thuis werk? Wordt die rit van thuis naar school en omgekeerd ook beschouwd als arbeidsweg?”

(c) Chez Mummy

Onderstaand artikel toont aan dat dit niet het geval is.
Maar laten we bij het begin beginnen, namelijk het verschil tussen telewerk en thuiswerk.

Telewerk = thuiswerk?

Neen. Thuiswerk is (kort door de bocht) de professionele arbeid die thuis wordt verricht. Telewerk kan daarentegen ook elders gebeuren, en dit op regelmatige basis. Bovendien is telewerk gereglementeerd door een cao die stelt dat de werkgever voor elke telewerker een geschreven overeenkomst moet opmaken, en dit vooraleer het telewerk start.

Arbeidsongevallenverzekering: thuiswerk versus telewerk

Algemeen kunnen we stellen dat uw arbeidsongevallenverzekering ongevallen aan werknemers dekt die hen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomen. Het venijn zit hem ook hier in de staart: het slachtoffer moet namelijk bewijzen dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het spreekt voor zich dat dit bewijs eenvoudiger geleverd kan worden op de werkvloer met collega’s als getuigen.

Die strenge bewijslast geldt nog steeds voor thuiswerk, zoals voor ieder arbeidsongeval trouwens. Hoe lost u dit concreet op? Als u een clausule ‘thuiswerk’ in de polis arbeidsongevallen toevoegt, kunt u veel van die ongevallen alsnog opvangen.
Voor telewerk voegde de wetgever alvast een versoepeling toe: wanneer het ongeval gebeurt op de plaats en op een tijdstip die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor een telewerker, wordt ervan uitgegaan dat het gaat over een arbeidsongeval. Tegenbewijs kan uiteraard door de verzekeraar aangeleverd worden.

Opgelet! ‘Arbeidsweg’ bij thuis- of telewerk

De arbeidsweg bij arbeidsongevallen = het normale traject tussen de verblijfplaats of tweede verblijfplaats naar de arbeidsplaats en omgekeerd.
Bij thuiswerk is er geen arbeidsweg gezien de verblijfplaats ook de arbeidsplaats is; bij telewerk dat niet thuis gebeurt, is dit wel het geval.
De arbeidsongevallenwet somt enkele trajecten op die gelijkgesteld worden met de arbeidsweg. Eén ervan is de weg van de plaats waar de werknemer werkt naar de plaats waar hij een eetmaal gebruikt en terug. Arbeidsweg is eveneens de omweg met het oog op het wegbrengen of ophalen van de kinderen naar of van de kinderopvangplaats of de school.

Wat het wegbrengen of ophalen van kinderen betreft kunnen we besluiten dat:
– dit traject gedekt is bij telewerk waarbij sprake is van arbeidsweg (dus geen telewerk thuis),
– dit traject niet gedekt is bij thuisarbeid, gezien er hier geen sprake is van arbeidsweg (en bijgevolg ook geen omweg op de arbeidsweg).

Kort samengevat:

arbeidsweg naar het werk

Arbeidsweg naar het werk

Geen thuis- of telewerk: in bovenstaande schematische voorstelling wordt zowel de rit naar school en/of kinderopvang als het vervolgtraject naar het werk aanzien als arbeidsweg.

thuiswerk

Thuiswerk

In het kader van thuiswerk zijn beide ritten standaard niet verzekerd. Om discussies achteraf te vermijden, breng je de betrokken thuiswerkers hiervan best op de hoogte. Uitbreidingen op de polis kunnen eveneens bekeken worden.

telewerk

Telewerk

Bij telewerk (niet thuiswerk) zijn beide trajecten wel verzekerd, op voorwaarde dat de locatie waar telewerk wordt uitgeoefend vermeld staat in de arbeidsovereenkomst en dit bovendien niet de thuislocatie is.

Wij zijn er voor u.

Uw verzekeringsvragen zijn altijd welkom.