Rechtsbijstandverzekering: 70% geschillen in der minne geregeld

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de geschillen waarvoor een rechtsbijstandverzekering wordt ingeroepen in der minne wordt geregeld. Voor u als zaakvoerder vatten we de belangrijkste aspecten van een rechtsbijstandverzekering samen.

Rechtsbijstandverzekering: 70% geschillen in der minne geregeld

70% van de geschillen (uitgezonderd auto) waarvoor een rechtsbijstand wordt ingeroepen, wordt in der minne geregeld. Uw rechtsbijstandverzekeraar kan er dus voor zorgen dat er geen rechtszaak wordt aangespannen. Voor veel zaakvoerders een welkom geschenk, gezien de negatieve financiële én commerciële impact van rechtszaken.

Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand wordt ingeroepen om uw belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waarbij u schade hebt geleden of hebt veroorzaakt.

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hebben ook een juridische contactlijn. U kunt u dus reeds informeren over uw rechten alvorens een geschil plaatsvindt.

Wanneer uw rechtsbijstandverzekeraar u moet bijstaan, zal deze uw rechten verdedigen als eisende én verdedigende partij. Een verzekeraar zal altijd trachten eerst tot een minnelijke schikking te komen omdat dit de goedkoopste en meest efficiënte oplossing is. Is dit niet voldoende en er is een rechtszaak hangende, dan zal de rechtsbijstandverzekeraar alle kosten op zich nemen.

Hou er wel rekening mee dat de kosten vaak geplaffoneerd zijn, dus informeer u altijd bij uw verzekeraar. Uw geleden én veroorzaakte schade zal niet door uw rechtsbijstand vergoed worden. Hiervoor dient u terug te vallen op uw andere verzekeringen of bij een boete op uw eigen vermogen.

Rechtsbijstand als aanvullend product

De rechtsbijstandverzekering is vaak een aanvullende dekking bij een andere verzekeringspolis. Zowel autoverzekeringen, brandverzekeringen als familiale verzekeringen zijn hier perfecte voorbeelden van.

Het gevolg hiervan is dat u de rechtsbijstand enkel kan aanspreken in geval van gebeurtenissen of geschillen die samenhangen met de hoofdverzekering.

Een voorbeeld: de rechtsbijstand van uw autoverzekering helpt u verder bij een verkeersovertreding.

Rechtsbijstand voor éénmanszaken

Door het nemen van een rechtsbijstandverzekering voor uw onderneming heeft u het voordeel dat het toepassingsgebied veel ruimer is dan die van uw individuele verzekeringen. De polis overkoepelt als het ware de aanvullende en ontbrekende rechtsbijstandverzekeringen in uw verzekeringsportefeuille.

U kunt als ondernemer dus gerust zijn dat u professionele ondersteuning krijgt bij geschillen in het volledige spectrum van uw zakelijke activiteiten. Dit geeft u de zekerheid dat u de hoge juridische kosten niet zelf moet dragen en u zich volledig kan concentreren op wat u het beste kan: ondernemen.

Enkele voorbeelden

Geschillen waarbij een rechtsbijstand voor éénmanszaken u bijstaat en de kosten dekt:

  • De fiscus betwist bepaalde uitgaven die u als beroepsonkosten hebt aangegeven.
  • Uw brandverzekeraar weigert tussenkomst omdat u een zware fout zou hebben begaan.
  • U heeft een geschil met uw dienstenleverancier (bv. boekhouder, informaticus).
  • De verhuurder van uw handelspand verhoogt éénzijdig de huurprijs.
  • Tijdens een poging tot diefstal in uw kantoor, bent u gewond geraakt.
  • Uw klant vindt dat de overeenkomst slecht is uitgevoerd en eist een vergoeding.
Jesse Mertens

Wij zijn er voor u.